En ny tid ser sin gryning

Magdalena Kay • En ny tid ser sin gryning • Photography: Magdalena Kay


Många av oss har gått upp en utvecklingsnivå, eller flera, inför det nya året som nu tar vid. Ja, egentligen inför den nya tidsåldern som på allvar öppnat upp sina portar under vintersolståndet 2020. Jag ser det som att vi stiger in i en ny era där vi fullkomligt översköljes av gudomlig kraft, som om himlen öppnat sig ovan oss och vi står mitt i ett massivt regn av gyllene stoft. När vi skiftar ur det gamla; tankemönster såsom rädslor och begränsningar, så är vi redo att öppna upp oss inför en större verklighet. I vårt naturliga tillstånd, de aspekter vi är i den högre sfären, är vi fria från de tankar som håller oss fast i begränsningar och hindrar oss från att vara de vi i sanningen är. Nu i den nya tidsåldern har vi äntligen chansen att bli mer av det vi är, att tillgodogöra oss kunskaper och förmågor som tidigare legat slumrande inom oss för att invänta den rätta tiden att få komma till sitt fulla uttryck. Vi har under de senaste åren frigjort oss ifrån enorma bagage som vi inte längre är i behov av. Det är därmed med lättare sinnelag och förnyade själv som vi stiger in i den nya tiden.

Livet kommer förmodligen inte vara en dans på rosor för alla den närmaste tiden. Om året vi nu är på väg att lämna upplevdes kämpigt för många och bäst kan beskrivas som en lång berg och dalbana med djupa dalar och skyhöga höjder så är detta något som fortfarande kommer att vara verkligheten för flertalet människor en tid framöver. Vi måste helt enkelt lära oss att navigera i stormarna och hålla fokus på det vi är här för att skapa. Dra ut kontakten från tv:n och dra dig undan sociala medier och nyheter om du finner det svårt att balansera dig i allt kaos och all oreda som uppstår i den yttre världen. Du behöver inte bjuda in kaoset och världens alla olyckor in i ditt liv och du kan välja att stänga allt oljud ute för att istället gå djupare in i dig själv och finna det lugn och harmonin som världen nu är i ett sådant stort behov av. Öppna ögonen för skönheten och friden som finns överallt, allt du behöver göra är att skifta ditt sätt att se och lära dig att finna livets guldkorn som finns utströdda i din omvärld. Skönheten kan du finna i morgontimmens första strålar som sakta värmer upp jorden från kvällens köld, eller i koltrastens sång som väcker dig på morgonkvisten. Världen behöver inte alls vara en mörk och ödesdiger plats, allt handlar om vad du är villig att se. Och vad som finns i ditt hjärta. Det du känner inom dig attraherar du i ditt liv. I denna nya tid då medvetandet har förhöjts hos många så går det mycket snabbt och enkelt att manifestera, skapelsekraften är mycket stark nu, så var uppmärksam om vad du önskar och vad du drar in i ditt liv.

Så vad 2021 innebär för just dig handlar om vad du är inställd på. Lite såsom det har varit i det gångna året så kan även detta år bli antingen paradiset eller helvetet på jorden, beroende på vad du sätter ditt fokus på. Om du väljer att släppa taget om de begränsningar och hinder som står i din väg kan du skapa de möjligheter som krävs för att leva det liv du önskar.

Jag förutspår en ljus framtid för de av er som väljer möjligheternas väg. Vi står vid tröskeln till en ny era då vi översköljes av gåvor och då dörrar öppnas för oss. 2021 är början på en ny tid som leds av stora tänkare och begåvade kreatörer. Stora idéer ska födas och förverkligas. Nya uppfinningar ska se dagens ljus. Vi kommer alltmer gå tillbaka till naturen, värna om djuren och vår miljö. I den takt vi förändras och utvecklas på ett högre plan så kommer vi alltmer förskjuta de värderingar vi en gång levt efter då makt och status hägrade. Vad vi ser är en tidsålder som når sitt slut och förstörelsen kan upplevas som upprörande för många, men det är inte slutet vi ser – utan en ny värld som möter sin gryning.

Släpp taget om det gamla

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Känner du stillheten? Tystnaden som uppstår då julstressen har avtagit och julen är förbi? Känn lugnet och ge dig utrymme att bara få finnas till. Andas ut det gamla och låt det forna året få skifta bort. Det är snart dags för nya visioner att ta form, nya drömmar att ge näring och nya planer att sätta i verket.

Men än är vi är inte riktigt där. Fortfarande har vi ett par dagar kvar i det gamla. Passa därför på att unna dig att få vara i stillhet och reflektera över hur långt du kommit under året, hur mycket du har vuxit och hur mycket visare och klokare du nu är.

I denna tid mellan det gamla och det nya har vi möjlighet att släppa taget om det som inte längre gagnar oss, gamla aspekter av oss själva som inte längre passar in, olika konstellationer där vi inte längre hör hemma och tankemönster som vi vuxit ur. Dessa sista dagar på året är som en passage in i det nya då vi ges tillfälle att frigöra oss från begränsningar som vi inte längre behöver hindras av och när vi släpper taget om våra hinder och blockeringar känner vi oss så mycket lättare och friare, stärkta och pånyttfödda. Så låt oss möta det nya året med tillförsikt och hopp för det är med dessa två ingredienser som vi skapar mirakel.

Energierna för december

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Vi har kommit till sista månaden på året. Det har varit ett turbulent år, tufft för många men också otroligt betydelsefullt för mänsklighetens uppvaknande. För mig personligen har året inneburit oräkneliga skiften, väldigt många integreringar av interdimensionella aspekter och jag har klivit in i både en och flera portaler. Kanske skulle man kunna beskriva året 2020 som himlen och helvetet på jorden, på en och samma gång.

När jag tonar in på december så ser jag mig stå inför ett helt nytt landskap, inte alls så där grönt med bördiga kullar och upplyst av en varm, omfamnade sol såsom jag brukar föreställa mig den nya världen utan jag står mitt i universum med hela vintergatan vid mina fötter. Runt om mig ser jag stjärnor överallt och galaxen lyser i ett starkt gyllene sken. Där jag står mitt i det otroliga rymdlandskapet så känner jag stor förundran: det är nu jag ska använda mig av alla nycklar och kunskap som givits mig, får jag till mig. Det är nu jag förväntas veta hur jag skapar med de stora skaparenergierna. Det är inte direkt rädsla jag känner inför insikten, snarare blir jag överväldigad. För med uppgiften kommer stort ansvar. På den här nivån måste man ta ansvar för sina handlingar och tankar, väl medveten om att allt man skapar börjar med en tanke. Var försiktig med det du önskar för det du önskar ska du få, är ett begrepp som blir verklighet på detta plan. Så därför är det viktigt att endast hålla de högsta tankarna om sig själv och sin omvärld.

Så här i slutet av året går förlöparna in i den nya eran först. Vi axlar våra roller, de roller vi tackat ja till innan vi gick ned på jorden, och inom oss så vet vi vad vi måste göra, inom oss hör vi vårt kall skalla. Det rör sig som en rungande kraft inom oss, som en jättevåg skjutsar den oss fram och det finns inte längre någon återvändo. Vi måste nu göra vad vi är menade att göra. Här, just denna månad, så är det ännu otroligt många skiften som ska ske och därför är det viktigt att vi ljusarbetare både håller ihop och positionerar oss.

Det jag ser inför månaden är dock inte verkligheten för alla. I denna tid finns det en uppsjö av verkligheter såväl som möjligheter och det är vi som väljer vad det är vi vill uppleva. Men vad andra föreställer sig kan jag inte se där jag befinner mig i Vintergatan, mitt bland alla enorma krafter som är i verket. Den gamla världen hörs inte ens längre som ett brus i fjärran mer. Här är allt tyst, som om jag befinner mig i ett isolerat rum och den gamla världen befinner sig långt, långt, långt där nere. Så långt ned att jag inte ens kan se den. Det är inte viktigt för mig vad de andra upplever, det viktiga här och nu är att jag gör det jag ska göra: hålla frekvensen för den nya tiden så att högre energier kan komma ned. Denna månad kommer jag och många med mig släppa många aspekter av självet som inte längre är nödvändiga, mycket bagage och gamla energier. Allt bråte ska skifta bort och transmuteras till högre visdom, kärlek och ljus. Jag hör till och med trumpeter spela, det är änglarna som nu befinner sig runt om jorden och spelar den fanfar som vi så länge väntat på. Det är så oerhört mycket aktivitet på jorden just nu och det är som om hela galaxen har sin uppmärksamhet på jorden i detta skede.

I den takt som nya aspekter integreras inom oss tillgodogör vi oss också ny eller bortglömd kunskap. Detta har pågått genom hela året och kommer att fortsätta att ske även denna månad. Allt går så fort nu och allt är så komprimerat. När vi blickar tillbaka på december 2020 kanske det kommer att kännas som att endast denna månad var lika innehållsrikt som ett år. Det kommer att vara stark galaktisk nävaro genom hela december och kontakten med våra team kommer att förstärkas. Men det är viktigt att inte låta olika distraktioner och störande energier dra ned oss i denna tid, vi bör röra oss medvetet bort från det som känns tungt och jobbigt och dra oss undan om endast för fem minuter för att rensa huvudet och balansera oss själva. Det är så viktigt just nu att vi står stadiga i vårt eget ljus, att vi verkligen är de ljuspelare som vi är kallade att vara. Här och nu behöver vi alla lysa som de stjärnor vi är. Tillsammans skapar vi det nätverk av ljus som tänds upp över hela världen och bistår jorden och mänskligheten i dess uppstigning. Och vi är alla kallade till uppgiften. Nu.