Energierna för April

Magdalena Kay • Energierna för april • Photography: Magdalena Kay


Det har bitvis varit tungt en tid. I princip hela våren har haft en tung energi men den håller på att lättas upp och det kommer att bli mycket lättare att andas snart. Då jag blundar så känner jag närheten av ärkeänglarnas sfär och vet att något stort är på väg att ske. En öppning, en portal månne eller är det ännu det stora skiftet som jag känner av?

Det är det stora skiftet som undan för undan öppnar upp så att alltmer ljus ska kunna bryta ut, får jag till mig. Vi lämnar det gamla och tunga bakom oss bit för bit för att gå in i det nya med lätta steg. Allt det som inte gynnar oss är vi redo att släppa taget om och de som inte är menade att följa oss på vår väg kommer att gå åt ett annat håll. Vi är nu fria att skapa allt det vi önskar och allt det vi kommit för att utföra. I samma takt som vi går ännu djupare in i ljuset och blir våra inre mästare så ser vi allt klarare på de saker som ännu behöver justeras i våra liv. Var inte rädd, uppmanar guiderna oss. Ha tillit och stig in i den nya världen med tillförsikt. Minns att du alltid är omhändertagen av kosmos och Universums oändliga krafter. Allt det du behöver har du här och nu, allt det du behöver göra är att öppna dina ögon och se möjligheterna som finns utspridda överallt i din närhet. Sträck ut din hand och grip tag om ett av dessa oräkneliga guldkorn som singlar ned från himlen, lägg märke till att du befinner dig i ett enda regn av gyllene stoft och att detta gyllene stoft finns runt dig överallt, så långt ögat kan nå. Du är omhändertagen. Vet det. Minns det. Se det. Öppna upp ditt hjärta, dina ögon och omfamna din fulla potential. Skrid ut i världen som den sanna mästare du är. Hänge dig kraften, lusten att finnas till, glädjen i att skapa vad helst du önskar dig. Låt den gudomliga kärleken omfamna dig och sjunka djupt in i ditt bröst, lägga sig som en tröstande hinna över såren i ditt hjärta. Tillåt dig läkas inifrån och ut. 

Denna månad kommer en tydlig brytpunkt. Ljuset har återvänt och omvärlden slår sakta men säkert ut i full blom. Med ljuset kommer glädjen men också kallelsen som under en tid stått på vänt. Under en längre tid har vi befunnit oss så djupt i våra inre processer att vi haft det svårt att få saker gjort. Nu är det dags att återigen plocka upp våra penslar och fortsätta med den fantastiska tavlan som är vårt liv. Vi använder oss nu av glada, ljusa färger som utsökt skildrar den livfullhet och glädje som kommer med det nya. Och vi finner att vi blivit både skickligare på att uttrycka våra önskningar såväl som att manifestera dem. Det kan dock fortfarande vara lite svårt att navigera i det nya och ännu borstar vi undan dammet från det gamla som ännu skiftar bort. Ta den tid som krävs för att fullständigt läka dina gamla sår. För under den tid som varit kan en plötslig sårbarhet ha blottat sig och du kan ha känt dig ovanligt skör. Det handlar om gamla sår och rädslor som kommit upp på ytan för att få möjligheten att läka ut. 

Stora förändringar känns i vinden. Den storskaliga transformation vi befinner oss i bryter upp skal efter skal, de masker vi burit genom livet i olika lager. I den mån som dessa masker försvinner så känner vi oss mycket lättare, gladare och friare. Det är så mycket enklare att skapa våra liv utefter våra inre önskningar då vi först gjort oss av med våra rädslor och blockeringar. Det är en förutsättning att vi befriar oss från våra lägre tankemönster för att kunna gå in i det nya. Vi kan inte på allvar stiga in i kärlekens frekvens om inte våra hjärtan är öppna och vi tillåter oss leva i kärlek. 

Det är när våra hjärtan öppnas som vi blir påminda om de gamla såren, men istället för att låta smärtan sätta hinder i vår väg så kan vi nu välja att släppa taget och fullständigt läka. Vi har nu styrkan och modet att göra så. Vi har nu uppnått den mognad att se tillbaka på våra liv och inse att alla de sorger och utmaningar vi gått igenom har skapat den visdom och styrka vi bär idag. Allt det vi mött i livet har varit en förberedelse inför de vi är här och nu. Så omfamna alla dessa lärdomar och sätt värde på det du fått lära dig. Mörkret har funnits där för att vi ska kunna se ljuset. Och nu är tiden inne då vi tillsammans ska vara ett enda nätverk av skinande ljus och hålla frekvenserna för Moder jord att skifta in i den nya tiden. Som skinande bloss tänds vi upp en efter en, var och en lika vackert strålande som en stjärna och i en kedjereaktion väcker vi upp alla de som ännu slumrar. Alla ska med. Ingen ska lämnas bakom. Tillsammans ska vi tända ljuset i den nya gryningen.