Energierna för maj

Magdalena Kay • Energierna för maj • Photography: Magdalena Kay


I maj går vi ännu djupare in i det gudomliga feminina och den feminina kraften vill nu göra sig hörd och komma till fullt uttryck. Förändringens vindar rör sig som virvlar – genom våra liv, våra kroppar, våra sinnen och för upp allt till ytan så att det kan transformeras till ljus. Något brister inom oss och som en ohejdbar våg forsar vår inre kraft fram. Alla spänningar som byggts upp under våren då det varit svårt att ro något i hamn släpper nu taget bit för bit och en storskalig frigörelse sker.

På onsdag, 5/5, sker en kraftfull portal och då får vi utlopp för vår kreativitet och frigörelse. Det är nu den feminina kraften som står i fokus tillsammans med kristusenergins feminina uttryck varpå vi låter skönheten och glädjen få komma till uttryck i allt det vi skapar – och det är just i skapelsekraften som det gudomliga feminina är i sitt sanna esse.

Det är därmed hög tid att dra uppmärksamheten från allt det turbulenta som sker i det yttre och istället fokusera på vårt inre. Vi får mer kraft av att aktivt använda våra förmågor åt att skapa det vi önskar istället för att passivt sitta och vänta på att våra drömmar ska ske av sig självt. Med den insikten återkräver vi våra krafter och förmågor och blir våra egna skapare, de mästare som vi kommit för att bli. Maj månad handlar om att låta oss få komma till uttryck, att inte hålla sig själv tillbaka och att uppleva och utforska det som finns inom oss, all vår inre potential.

I samma takt som vi bejakar det gudomliga feminina inom oss så blir vi också mer måna om att ta hand om oss själva och vårda våra kroppar. Ofta glömmer vi att hedra våra kroppar och förstå att det endast är genom vår kropp som det gudomliga kan komma till uttryck genom oss. Vi blir mer intresserade av att äta hälsosamt, ser till att få i oss den näring vi behöver, laddar oss själva med renande vatten och gör på så vis av med slaggprodukter och orenheter, tar oss tid att vila när vi är trötta, rör på oss när vi känner behovet att göra så och tillåter oss i större grad att bara vara i nuet. När vi går in i det gudomliga feminina så bemöter vi inte enbart andra och vår omvärld med kärlek utan vi älskar och vårdar även oss själva på djupet. För det är först då vi har lärt oss att älska oss själva som vi kan ta emot den högsta kärleken fullkomligt.

Förmodligen beger vi oss ut i naturen mer nu då allt spricker ut i grönska och vi får då tillfälle att hedra Moder jord och all hennes skönhet och glans. Passa nu på att jorda er och återetablera kontakten med Moder jord som ger oss liv och förser oss med all den näring, styrka och kraft vi behöver.

Somliga av oss kan också känna en stegrande lust att få återgå till det enkla och oförstörbara. Det kan handla om en längtan att bara få vandra på en öde strand, lapa i sig solens strålar och höra vågornas brus eller att dra sig undan från omvärldens brus en stund genom att meditera eller utöva yoga. I den mån vi skiftar in i det nya så inser vi att det just är dessa små ljusglimtar i vardagen som utgör kärnan i vårt välbefinnande. När vi skalar av alla de yttre lager som våra egon har förklätt sig i genom åren så återvänder vi undan efter undan till oss själva och vårt sanna ursprung. Vi inser att vi inte behöver några titlar, inga statusmedel eller dyrbara prylar för att finna sann glädje. Glädjen finns där alltid, allt vi behöver göra är att finna tillbaka till våra autentiska själv.