Energierna för september

Magdalena Kay • Energierna för september • Photography: Magdalena Kay


Det har varit en intensiv period och kommer att fortsätta att vara det en tid. Ända sedan i våras har vi genomgått skiften efter skiften och Universum har gett oss alla en extra skjuts för att vi ska gå framåt: i våra liv, våra roller och allt det som kännetecknar oss. Nu då vi befinner oss mittemellan det gamla och det nya ställs vi kanske inför prövningar då Universum pressar oss att besvara frågan: vilka vi är och vilka vi vill vara. En ständigt återkommande fråga som till en början kan tyckas enkel att besvara men som i själva verket inte alls är så lätt. Om du upplever att livet inte är så där underbart som du hade hoppats på att det skulle vara vid det här laget så är du inte ensam. Sannolikt beror det på att vi återigen besvarar frågan fel. Många av oss tror att vi vet vad vi vill men istället så fortsätter vi att gå emot oss själva och vår inre, vägledande röst. Därför har vi inte lyckats skapa det liv vi så innerligt önskar.

September kommer att handla mycket om just detta: definitionen av oss själva. Universum kommer att belysa de områden i våra liv som behöver skifta, visa oss vad som inte fungerar och vad som inte längre passar in i våra liv. Vi kan behöva göra om val, om och om igen, tills vi har gjort oss av med alla de yttre skal som inte längre definierar oss. Det behövs en rejäl storstädning emellanåt för att vi ska kunna transformera till våra uppgraderade versioner av oss själva. I samma veva kommer vi att känna oss så mycket lättare och friare.

Somliga av er har kommit en längre bit på vägen och redan vuxit ur sitt skal. Skinnet är så att säga redan ömsat och i din nya skrud står du på gränsen till den nya världen och blickar ut över de vackra, fantastiska landskapen som inrymmer så många löften och så mycket rikedom. För er handlar det mer om att lära sig att navigera i detta nya, vilket inte heller alltid är helt och hållet enkelt. Andra lagar gäller här, i de högre dimensionerna. Vad du önskar dig kan du verkligen få så det gäller att önska sig det rätta och inte det man tror sig vilja ha. I den nya världen är du väl medveten om att du är en Skapare. Allt det du önskar skall ske och dina tankar är ditt verktyg, så därav krävs det att du inte bara är försiktig med vad du önskar dig utan även med vad du tänker. Tankar kan vara vackra och helande men de kan likaså vara skadliga, allt beror på vad du befinner dig på för humör. Ju längre du har kommit på din spirituella resa desto kraftfullare blir du i din energi. Dina tankar är just energi och i den nya världen så har dina tankar mångdubblad  kraft. Se därför till att ha ett gott sinnelag då du skapar din verklighet, i annat fall kan du komma att skapa något du egentligen inte ville ha.

Om du upplever att det har varit ovanligt mycket turbulens på sistone så är du förmodligen heller inte ensam. Vi har för närvarande sex planeter som befinner sig i retrograd (Pluto, Saturnus, Jupiter, Neptunus, Chiron och Uranus) och i slutet av september går även Merkurius i retrograd. Allt för att vi ska kunna djupdyka in i oss själva och transformera in i det nya. För somliga av er så har ni det tämligen harmoniskt i era personliga liv men upplever ändå kaos och dramer i er omvärld. Det är för att den stora, globala transformationen är i full gång och det gäller att inte låta sig dras med i dessa dramer mer än nödvändigt. Försök att hålla huvudet kallt, var så neutral det går och håll dig borta från konflikter så långt det är möjligt. Ta istället vara på din energi, fokusera på ljuset i ditt hjärta och låt det skinande ljuset sprida sig genom din kropp, ut genom din aura och ditt energifält för att sedan sprida harmoni och lugn, inte bara för dig själv utan även för andra.

September är givetvis så mycket mer än kaos och turbulens i det yttre. Denna månad handlar också om att vi faktiskt blir allt klarare med vad vi är här för att åstadkomma och vi arbetar successivt för att göra det möjligt att leva våra liv utefter vår högsta potential. Förvisso är alla skiften och den inre storstädningen ett led i detta men under hösten arbetar vi också mer praktiskt för att uppnå våra mål. Kanske påbörjar vi en kurs för att förfina våra talanger eller så börjar vi på ett nytt jobb så att vi kan få ihop de pengar som krävs för en ny verksamhet. Variationerna är oändliga och bara du vet vad som pågår i just ditt liv men var du än befinner dig i livet så kommer Universum högst sannolikt att ge även dig en knuff för att du ska komma på rätt köl.

Energierna för augusti

Magdalena Kay • Energierna för augusti • Photography: Magdalena Kay


Månaden startar med ett gyllene lyster, inbäddat med ljuskoder och aktiveringar. Vi befinner oss just nu i mitten av Lejonportalen, vilken pågår ungefär från den 26:e juli till 12 augusti och når sin höjdpunkt 8 augusti varje år. Vid denna tid så står vi i direkt inflytande under Sirius och portalen står öppen för de högre galaktiska dimensionerna. Nu erbjuds en stark kontakt med våra guider och stjärnvänner, vi kan få igenom budskap från höga dimensioner och våra drömmar kan också ha en annorlunda karaktär. Detta är vanligt under inflytandet av Sirius. Det är en magisk tid då vi får en extra skjuts i vår andliga utveckling och Universum bistår oss på alla sätt det går för att höja vårt medvetande och uppgradera våra kroppar till en ny nivå. Vi kommer därmed möta hösten som nya individer, med nya insikter och kanske även helt nya visioner om vad vi vill uppnå. Vi har kommit en lång väg, ända sedan i våras har vi genomgått en lång period fylld av intensiva skiften och transformation. Under sommaren har vi förhoppningsvis fått tid att integrera mycket av de skiften som skett och när vi nu närmar oss hösten är vi beredda att ta oss an de uppgifter som förberetts för oss. Kanske vet inte alla vart de är på väg än, men sikten klarnar alltmer ju längre in i det nya vi rör oss även om somliga fortfarande behöver skifta lite till innan de får den klarhet de önskar.

I de kraftfulla aktiveringar som sker kan gamla minnen vakna till liv, minnen från svunna civilisationer och tidigare liv. Gamla aspekter kan återvända för att ge oss tillgång till glömd kunskap som vi bär inom oss och nu kan ha användning av. Det är som om dessa gamla aspekter av oss själva vaknar för att integreras i vårt nu, så att vi får större tillgång till våra multidimensionella själv. Sommaren har bjudit på många nedladdningar och aktiveringar och detta kommer att pågå ytterligare en tid.

Parallellt med alla underbara nedladdningar och aktiveringar så kan det också vara lite turbulent på sina håll då mänskligheten ännu befinner sig i en mycket djupgående transformationsprocess. Försök att inte dras med i andra människors dramer och konflikter, stå stadigt i ditt ljus och var den pelare av ljus som du är kallad att vara. På så vis bistår du Universum att höja frekvenserna på jorden och du påverkar också andra att öppna sina hjärtan och aktivera sina högre själv. Så länge du står stadigt i ditt ljus så påverkas du mindre av alla de dramer som pågår utanför dig själv.

Trots att många fortfarande har semester i augusti så börjar livet åter ta fart redan nu. Det är som att vi lägger in en högre växel och sätter gasen i botten, angelägna om att komma igång med vad det än är som kallar på vår uppmärksamhet. Det är för att vi under våren upplevde sådan stor frustration över svårigheterna att få igenom våra planer och nu då energierna äntligen är gynnsamma för oss så är vi ivriga att få komma igång igen. Det som varit dolt för oss under våren har klarnat nu och vi går från klarhet till klarhet. Har vi en klar bild över vart vi är på väg så kan ingenting hejda oss i denna tid. Vindarna är äntligen med oss och enda vägen är fram.