Energierna för december

Magdalena Kay • Energierna för december • Photography: Magdalena Kay


December månad kan bli en magisk tid om vi är villiga att öppna upp oss för de gudomliga energier som just nu strömmar ned över jorden. Med tanke på all turbulens och transformation som samtidigt pågår runt om oss – och kanske även inom oss – så kan det dock vara svårt att finna ro och tid att sätta oss ned för en stund och bara vara i nuet. Den heliga plats där all magi tar vid. För det är mycket som drar i oss nu, som kräver vår uppmärksamhet och energi. Alla de där måsten som har en tendens att sluka all tid. Så därför uppmanar jag er att avsätta en liten tid för er själva varje dag, för att landa inom er och bara vara i nuet.

Det är då vi befinner oss i nuet som vi har möjlighet att tona djupt in i oss själva. Djupt inåt. Inom oss bär vi hela bibliotek fulla av magi; minnen, upplevelser och kunskap. Paradoxalt nog är det då vi fullständigt befinner oss i nuet som vi upplöser tid och rum och kan få tillgång till minnen från svunna platser långt bak i tiden som mänskligheten tycks ha glömt. Nu vaknar emellertid dessa minnen inom oss och dessa svunna platser i vårt förflutna vill åter ha en plats i våra hjärtan. Det är med våra erfarenheter och våra kunskaper som vi bygger vår framtid.

December månad är inte enbart ett avslut på det år vi är i färd att lämna bakom oss, det är också den tid då vi sätter frön för det år som är på väg att ta vid. Det är så att säga en språngbräda mellan det gamla och det nya, eller en plattform där vi inväntar det nya som ska ske. Nu då vi befinner oss mitt i det stora skiftet så är det inte enbart ett år som tar slut. Vi håller på att avsluta en cykel för att påbörja en ny. Så minnen från vårt förflutna vill åter träda fram inom oss så att vi kan använda oss av alla de gåvor vi för med oss från tidigare liv såsom Atlantis, Lemurien, Mu och Antiken. All den kunskap vi bär på ska nu träda fram så att vi i den nya tiden kan leva utifrån vår högsta potential och skapa den värld vi vill leva i. För att göra detta möjligt behöver vi vara i nuet mer så att vi kan ta tillvara på all vår magi.

I december så står även Kristus i centrum. Oavsett huruvida vi ser på kristendomen så har nog Jesus från Gennesaret en särskild plats i våra hjärtan för många av oss. Detta är därför en tid att tona in på den visdom och stora kärlek som Jesus ville förmedla då han levde och som han ännu förmedlar genom oss som bär på minnen från denna tid. Inom oss, i våra hjärtan, finns en renhet lika ren som den Jesus bar och där lågar även en kraft lika mäktig och stor som hans. Det är det ljus som förenar oss alla och där den sanna gudomen bor.

Så låt oss vara mer i nuet, i renheten i våra hjärtan och påminnas om att vi alla är gnistor av ett och samma ljus. Genom tid och rum har vi färdats för att finna oss själva och vår strävan har alltid varit att återgå till vårt ursprung: den högsta källan. Fram tills att den dagen kommer är vi här för att lära oss och även för att undervisa andra om den gudomlighet som vi alla bär på. Det är vad vi förbereder oss för inför det nya året; att dela med oss av våra gåvor och bli mer av de vi är. Att stiga in i våra roller som lärare och lärarinnor och använda vår röst.

December är en tid att påminna oss om att vi alla är gudomliga. En insikt som blir vårt signum i det nya året – och i den nya tiden i synnerhet.