Energierna för februari

Magdalena Kay • Energierna för februari • Photography: Magdalena Kay


Det har varit ett par tunga dagar då många av oss har fått ta sig igenom något som har känts som en barriär av motstånd. Vad vi har fått uppleva är till stora delar våra egna skuggor; våra rädslor, vår oro och våra inre sår. Kanske har det känts som om mörka moln har hängt över oss likt en ogenomtränglig väv under denna tid och vi har haft svårt att se vad vi har framför oss. Nu passerar dock ovädret förbi, luften känns plötsligt lättare igen och sikten klar. Då molnen har skingrats ser vi åter en klarblå himmel. Det är som om vi har tagit oss igenom en skärseld och nu befinner oss på andra sidan.

Så kan livet fortgå som vanligt igen? Är det nu året börjar på riktigt? Ja, mycket kommer att bli lättare på många sätt, men turbulensen som många av oss känner av kokar samtidigt under ytan och det kommer att fortsätta att vara oroligt i världen under en tid. Vad vi behöver påminna oss om är att vi inte behöver vara en del av kaoset, vi behöver inte agera på alla de dramer som utspelar sig på olika håll runt om i världen. Dra ut kontakten från det ljudliga kollektivet, är något jag får till mig nu. Dra ut kontakten och dra dig tillbaka i tystnaden och lugnet. För det är när vi är förankrade i vårt ljus, i vår inre sanning och befinner oss i flödet som vi kan ta tillvara på våra gåvor och vår sanna livsuppgift. När vi är i samklang med den högsta källan befinner vi oss i ett ständigt flöde av inspiration och kreativitet, krafter som bistår oss att skapa det vi önskar i våra liv.

I februari lär vi oss ännu att navigera i vår nuvarande värld som emellanåt kan kännas som ett stormande hav. Det är inte alltid en lätt uppgift att sitta still i båten, men det är vad som krävs av oss för att inte båten ska kapsejsa. Vi behöver nu människor som kan behålla sitt lugn och fungera som ankare för de som har svårt att sitta still, vi behöver människor som har förmågan att stilla vågorna med sin blotta närvaro, människor som är som en stilla bris och på samma gång lyser upp med sitt kraftfulla ljus. Ta tillvara på de gåvor som livet har tillskänkt dig vad de än kan vara, för det är i glädjen och i din inre uppfinningsrikedom som du finner skapelsen.