Energierna för april

Magdalena Kay • Energierna för april • Photography: Magdalena Kay


En vision kom till mig i slutet av mars genom en dröm; på himlen spred sig stora moln som intensiv röd/orange rök, men där var också regnbågsljus på flera håll. Inte regnbågar, mer ljus som innefattar regnbågens alla färger och det skimrade mycket vackert. Det var ett tecken på det vi har att förvänta oss i den närmaste tiden, den röda röken symboliserar den destruktiva energi som successivt breder ut sig och vill infiltrera sig överallt men på samma gång är vi många som är stationerade på platser runt om i världen för att sprida och förankra de högfrekventa energinerna som också flödar ned över vår jord. Utmaningen nu ligger i att inte låta oss förblindas av våldet och kaoset som pågår runt omkring oss utan hålla vårt fokus på den fridfulla, vackra värld vi vill skapa.  

Ändå har vi lämnat mycket av det tunga bakom oss i mars månad och vi går nu en lättare och luftigare period till mötes. I april kan magiska ting ske parallellt med de mer allvarliga händelser som sker runt oss. Det är en tid då vi inser att världen förmodligen kommer att vara i obalans under en tid så det är bäst att lära sig att navigera i den svåra terrängen och fortsätta med våra planer. Vi uppmanas att ta tillvara på alla de förmågor vi begåvats med och använda oss av dem. För det är nu de behövs komma till användning. Vad som än är din talang, använd den, för just du behövs i denna tid. Låt dig inte dras med i rädsla över de orosmoln som sprider ut sig på himlen, håll istället din energi i schack och fokusera på ljuset och de många möjligheter som är redo att öppna upp sig för dig.  

Det är dock inte dags för att skrida till handling riktigt än, i april är det ännu tid för reflektion och månaden präglas fortfarande av en lite allvarlig ton. Allt det som kommit upp på ytan under de senaste reningsprocesser vi tvingats genomgå behöver valideras och reflekteras över innan vi är redo att släppa taget om våra inre sår. Än är vi inte redo att kasta oss in i de nya äventyr som utlovas runt hörnet. Det handlar ännu om förberedelser. Förberedelser inför det som komma skall. Och i dessa förberedelser så gör vi av oss av med det sista dammet från det gamla som vi under en tid varit så involverade i att göra oss av med. Snart är det dags för oss att stiga ut och utforska den nya världen som är så full av löften och rikedom. Inre rikedom bör nämnas, för det är inom oss som vi har all denna potential som nu vill födas fram och materialiseras till de underbara skapelser som kan bli. 

April kommer inte enbart innebära att vi djupdyker in i oss själva, det kommer även bjudas på glädje och stunder av gemytliga möten. Ta tillvara på alla de ljusglimtar som livet ger, ta hand om dig själv och vila i den mån du känner dig sliten och trött. Det blir lättare och ljusare ju längre in i månaden vi kommer. Och i händelse av påsken som är på inmarsch så bjuds vi även på utmärkta tillfällen att förankra den gudomliga kristusenergin. Låt denna påsk bli en magisk höjdpunkt då vi lämnar det gamla och återuppstår i ett skimrande ljus. Det heliga ljus som förenar oss alla.