Blogg

Energierna för februari

Magdalena Kay • Energierna för februari • Photography: Magdalena Kay


Det har varit ett par tunga dagar då många av oss har fått ta sig igenom något som har känts som en barriär av motstånd. Vad vi har fått uppleva är till stora delar våra egna skuggor; våra rädslor, vår oro och våra inre sår. Kanske har det känts som om mörka moln har hängt över oss likt en ogenomtränglig väv under denna tid och vi har haft svårt att se vad vi har framför oss. Nu passerar dock ovädret förbi, luften känns plötsligt lättare igen och sikten klar. Då molnen har skingrats ser vi åter en klarblå himmel. Det är som om vi har tagit oss igenom en skärseld och nu befinner oss på andra sidan.

Så kan livet fortgå som vanligt igen? Är det nu året börjar på riktigt? Ja, mycket kommer att bli lättare på många sätt, men turbulensen som många av oss känner av kokar samtidigt under ytan och det kommer att fortsätta att vara oroligt i världen under en tid. Vad vi behöver påminna oss om är att vi inte behöver vara en del av kaoset, vi behöver inte agera på alla de dramer som utspelar sig på olika håll runt om i världen. Dra ut kontakten från det ljudliga kollektivet, är något jag får till mig nu. Dra ut kontakten och dra dig tillbaka i tystnaden och lugnet. För det är när vi är förankrade i vårt ljus, i vår inre sanning och befinner oss i flödet som vi kan ta tillvara på våra gåvor och vår sanna livsuppgift. När vi är i samklang med den högsta källan befinner vi oss i ett ständigt flöde av inspiration och kreativitet, krafter som bistår oss att skapa det vi önskar i våra liv.

I februari lär vi oss ännu att navigera i vår nuvarande värld som emellanåt kan kännas som ett stormande hav. Det är inte alltid en lätt uppgift att sitta still i båten, men det är vad som krävs av oss för att inte båten ska kapsejsa. Vi behöver nu människor som kan behålla sitt lugn och fungera som ankare för de som har svårt att sitta still, vi behöver människor som har förmågan att stilla vågorna med sin blotta närvaro, människor som är som en stilla bris och på samma gång lyser upp med sitt kraftfulla ljus. Ta tillvara på de gåvor som livet har tillskänkt dig vad de än kan vara, för det är i glädjen och i din inre uppfinningsrikedom som du finner skapelsen.

Energierna för januari

Magdalena Kay • Energierna för januari • Photography: Magdalena Kay


Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss, ett år med extra allt. Under 2021 har vi genomgått djupa transformationer och mycket djupgående utrensningsprocesser har tagit vid som medfört stora förändringar inom oss såväl som i våra personliga liv. 2021 har även bjudit på underbar magi då kraftfulla portaler har öppnat upp sig en efter en under året, den ena kraftfullare än den andra. När så här mycket högfrekvent energi kommer ned från ovan så lämnar det ingen av oss oberörd, energin går rakt igenom oss och för upp allt på ytan som inte längre tjänar oss och förändrar oss på alla plan.

Nu efter julhelgerna så lugnar tempot ned sig lite och vi får tillfälle att landa lite i allt som hänt. Januari är därmed tiden då vi skakar av oss skuggorna från det gångna årets reningsprocesser. Sakta trevar vi oss fram i någon slags nyvaken slummer och upptäcker att världen är kvar, precis som vi lämnat den. Det är som om våra medvetanden befunnit sig i ett märkligt vakuum under en tid och de processer som många gått igenom har onekligen skakat om och fått saker att ruskas upp till ytan. Kanske är beskrivningen på det tillstånd vi just lämnat mer att likna vid en centrifug då framförallt höstens rening har skakat ur oss varenda droppe som hör till det vi inte längre önskar hålla fast vid. Nu är vi rena men ännu en aning omtumlade.

Den stora reningsprocess som pågått på jorden är emellertid ännu inte klar. Många är det som fortfarande tvingas gå igenom skuggorna och bearbeta mörkret som finns såväl runt oss som inom oss, de obearbetade såren och mönstren som hindrar oss på vår väg. Guiderna kallar tiden vi befinner oss i för The great purge. Den stora reningen som i slutändan ska leda oss till upplysning och byggandet av den nya värld som vi alla är här för att skapa på olika sätt.

Även om vi ännu befinner oss i mitten av jordens stora reningsperiod så för 2022 med sig ett löfte om att ge medvind till våra kreativa projekt, i synnerhet de projekt som har ett spirituellt syfte och vi får vind i våra segel att kunna förverkliga våra drömmar. Så ta vara på dagen. Lev i nuet och upplev magin i att ta dig an dina mål steg för steg. Fler mirakler kommer att ske bara du tonar in på rätt frekvens. Jag kan se det i mitt inre som att varje steg lyses upp med ett starkt gyllene ljus och att vi nu steg för steg lär oss att navigera i den nya världen som är fylld av mirakler.

Det finns de av oss som under lång tid gått före och visat vägen. Byggmästarna. De som har lärt sig att bemästra kunskapen att skapa det vi önskar för ett högre syfte och som blivit kallade att sätta grunden för vår nya värld. De går nu framåt i stadig takt och fler av dem vaknar upp. 2022 kommer att bli ett viktigt år för genombrott av olika slag och vi kommer verkligen kunna se stora förändringar ske på ett större plan om vi bara är villiga att lyfta blicken från all misär och destruktivitet som också sker på vår jord. Detta år kommer den nya världen att spricka upp alltmer och det yttre skal som har hållit oss fångna och i ovetenskap ger nu vika desto fler av oss som vaknar upp. Förändringen kan inte hållas tillbaka, den sker nu på alla plan.

Januari börjar med en nymåne som inträffar redan imorgon, söndagen 2 januari. Det är en utmärkt tid att sätta frön för våra intentioner och önskemål för 2022. Se då till att inte hålla tillbaka utan håll dina önskningar högt, för vår allas bästa.

Energierna för december

Magdalena Kay • Energierna för december • Photography: Magdalena Kay


December månad kan bli en magisk tid om vi är villiga att öppna upp oss för de gudomliga energier som just nu strömmar ned över jorden. Med tanke på all turbulens och transformation som samtidigt pågår runt om oss – och kanske även inom oss – så kan det dock vara svårt att finna ro och tid att sätta oss ned för en stund och bara vara i nuet. Den heliga plats där all magi tar vid. För det är mycket som drar i oss nu, som kräver vår uppmärksamhet och energi. Alla de där måsten som har en tendens att sluka all tid. Så därför uppmanar jag er att avsätta en liten tid för er själva varje dag, för att landa inom er och bara vara i nuet.

Det är då vi befinner oss i nuet som vi har möjlighet att tona djupt in i oss själva. Djupt inåt. Inom oss bär vi hela bibliotek fulla av magi; minnen, upplevelser och kunskap. Paradoxalt nog är det då vi fullständigt befinner oss i nuet som vi upplöser tid och rum och kan få tillgång till minnen från svunna platser långt bak i tiden som mänskligheten tycks ha glömt. Nu vaknar emellertid dessa minnen inom oss och dessa svunna platser i vårt förflutna vill åter ha en plats i våra hjärtan. Det är med våra erfarenheter och våra kunskaper som vi bygger vår framtid.

December månad är inte enbart ett avslut på det år vi är i färd att lämna bakom oss, det är också den tid då vi sätter frön för det år som är på väg att ta vid. Det är så att säga en språngbräda mellan det gamla och det nya, eller en plattform där vi inväntar det nya som ska ske. Nu då vi befinner oss mitt i det stora skiftet så är det inte enbart ett år som tar slut. Vi håller på att avsluta en cykel för att påbörja en ny. Så minnen från vårt förflutna vill åter träda fram inom oss så att vi kan använda oss av alla de gåvor vi för med oss från tidigare liv såsom Atlantis, Lemurien, Mu och Antiken. All den kunskap vi bär på ska nu träda fram så att vi i den nya tiden kan leva utifrån vår högsta potential och skapa den värld vi vill leva i. För att göra detta möjligt behöver vi vara i nuet mer så att vi kan ta tillvara på all vår magi.

I december så står även Kristus i centrum. Oavsett huruvida vi ser på kristendomen så har nog Jesus från Gennesaret en särskild plats i våra hjärtan för många av oss. Detta är därför en tid att tona in på den visdom och stora kärlek som Jesus ville förmedla då han levde och som han ännu förmedlar genom oss som bär på minnen från denna tid. Inom oss, i våra hjärtan, finns en renhet lika ren som den Jesus bar och där lågar även en kraft lika mäktig och stor som hans. Det är det ljus som förenar oss alla och där den sanna gudomen bor.

Så låt oss vara mer i nuet, i renheten i våra hjärtan och påminnas om att vi alla är gnistor av ett och samma ljus. Genom tid och rum har vi färdats för att finna oss själva och vår strävan har alltid varit att återgå till vårt ursprung: den högsta källan. Fram tills att den dagen kommer är vi här för att lära oss och även för att undervisa andra om den gudomlighet som vi alla bär på. Det är vad vi förbereder oss för inför det nya året; att dela med oss av våra gåvor och bli mer av de vi är. Att stiga in i våra roller som lärare och lärarinnor och använda vår röst.

December är en tid att påminna oss om att vi alla är gudomliga. En insikt som blir vårt signum i det nya året – och i den nya tiden i synnerhet.

Energierna för November

Magdalena Kay • Energierna för november • Photography: Magdalena Kay


När jag tonar in på november så ser jag en silvrig ton, en mycket ren och hög energi som strömmar ned över jorden som ett silverskimrande regn från ovan. Ljuset går rakt in i våra hjärtan och öppnar upp oss ännu mer. Det innebär att ännu mer utrensningar skall ske. Skiftet som just nu äger rum går om möjligt in i en ännu intensivare fas under årets två sista månader, som för att pressa ut det allra sista av oss som håller fast vid det gamla och inte vill förändras. Vi är under förändringarnas tid och förändringar skall ske. Det går inte att stiga in i det nya och på samma gång hålla sig fast vid det gamla. Alla delar av oss måste skifta för att det stora skiftet skall ske.  

Den silvriga tonen jag ser talar också för en inre mognad som vi just nu genomgår. Alla de gamla sår och blockeringar som kommit upp på ytan kan vi nu se på med nya ögon, utifrån ett högre perspektiv och vi inser att vi nu inte längre är i behov av att agera utifrån det inre barnet. Vi har läkt och vi har mognat, vi är nu redo att gå vidare i en mer integrerad form. Vi har vuxit. Från att ha varit sårade barn med många inre sår att läka så har vi nu hängivet oss Den stora modern som ser på världen utifrån ett högre perspektiv och med en högre visdom. Vi inser att vi inte längre är barn och att vi för länge sedan har lämnat skolgården bakom oss, vi är vuxna nu och det är dags att ta fullt ansvar för våra handlingar och tillämpa allt det vi lärt oss genom åren. Lärjungen har blivit Mästaren och världen väntar att få ta del av all den kunskap som lagrats inom oss, inte bara i detta liv utan i många, många liv. Vi alla behövs nu för de specifika gåvor och talanger som vi fötts med. Så det är dags att krypa fram ur våra skal och våga möta vilka vi i sanningen är.

Den silvriga tonen symboliserar det gudomliga feminina och det är gudinnans skrud vi iklär oss då vi har gjort oss av med alla lager av osanningar som vi tidigare varit klädda i. Gudinnans energi kliver in allt tydligare ju mer vi går in i det nya, för det är det gudomliga feminina som ska råda i den nya tiden.

Ännu en portal öppnar sig nu i början av november. Slöjorna tunnas ut och under veckan kan kommunikationen med våra guider att öka. För de som har utomjordiska följare kan den galaktiska närvaron öka och det kommer att jobbas mycket med oss under nätterna. Det är verkligen en förunderlig tid vi lever i och varje tillfälle då vi känner närvaron av våra gudier eller stjärnvänner är en tid att hedra.

Så är det även Allhelgonahelgen i slutet på veckan, vilket traditionellt sägs tunna ut slöjorna mellan vår värld och andarnas värld. Vi kan då få möjlighet att möta våra nära och kära som gått över till den andra sidan. Kanske får du ett budskap i form av en viskning eller en doft, kanske kommer budskapet mer som en del av en text som påminner dig om någon eller något. Eller så drömmer du om någon som gått vidare.

Månaden kommer att bjuda på både mystik och intensivitet. För somliga kan öppningen av hjärtat upplevas som en ström av värme som sprider sig genom bröstet medföljt av känslor som upprymdhet och eufori medan andra kan uppleva ökad ångest och svårigheter att sova om nätterna. Det gäller då som vanligt att ta hand om sig själv och försöka komma ut i naturen och solen så ofta det går. Tänk också på att du medvetet kan skifta din energi om du känner dig nedstämd eller låg, du behöver inte låta dig sjunka ned i en mörk avgrund utan botten utan kan istället skifta dig ur mörkret och hänge dig ljuset. Ersätt dina mörka tankar med ljusa sådana. Låt ljuset som väcks upp allt mer i ditt hjärta sprida sig i ditt inre och tända upp varenda mörka skrymsle inom dig. Låt ljuset skina som den stjärna du är.  För världen behöver dig.

Energierna för oktober

Magdalena Kay • Energierna för oktober • Photography: Magdalena Kay


Oktober månad har haft en allvarlig ton då vi tvingats blicka djupt in oss själva. I septembers energirapport skrev jag att månaden handlade mycket om definitionen av oss själva. Att Universum kommer att belysa de områden i våra liv som behöver skifta eller justeras. Det är ett tema som inte enbart har följt oss in i oktober utan denna process har också accelererat. För min del blev jag sjuk vid månadsskiftet och hade hög feber i nästan två veckor och det krävdes nästan två veckor ytterligare för återhämtning. Det sker ibland att jag blir sjuk eller får ryggskott då Universum vill få mig att reflektera över mitt liv och fundera över vart jag är på väg. På så vis tvingas jag se över mitt liv och vilka områden som tar av min energi mer än att jag får energi.

Så av det skälet att jag blev sjuk så har jag inte haft möjlighet att kunna skriva oktobers energirapport förrän nu, då månaden lider mot sitt slut.

Som jag skrivit om tidigare så befinner vi oss i en stormig period då mycket ska upp på ytan, i samma takt som de högfrekventa energierna strömmar ned över jorden så pressas gamla sår och blockeringar upp från sina gömmor. Vi erbjuds därmed att läka dessa sår och släppa taget om blockeringarna, frigöra oss från gamla aspekter av oss själva och skapa utrymme för något nytt. När vi senare inträder 2022 så gör vi det som lättare varelser då vi inte längre bär på på vårt tunga bagage. Det finns således ljus i änden av tunneln, så håll ut de av er som känner att livet känns extra tungt och orättvist just nu. När processen väl är klar och vi har frigjort oss från de gamla sår och blockeringar som stått som hinder i vår väg kommer vi vara så mycket starkare och friare.

Det finns tecken redan nu på att livet kommer att bli lättare. Fyra av sex planeter som befunnit sig i retrograd har gått direkt igen nu under oktober, de flesta i mitten av månaden. Planeterna som varit i retrograd är: Pluto, Saturnus, Jupiter och Merkurius. Så de av er som känt er mer förvirrade än vanligt kommer att få mer klarhet igen och de som upplevt förseningar, otur eller stiltje kommer att få se att saker och ting börjar röra sig framåt. I december och januari kommer även Neptunus och Uranus gå direkt vilket indikerar på att vi inte kommer att granska oss själva och våra liv med lika kritiska ögon som vi gjort under en tid.

Nu då turbulensen på jorden är så märkbar är det extra viktigt att ta små pauser från vardagen för att tanka på med energi. Dra dig undan för dig själv och meditera, ta en stärkande promenad i skogen eller ägna dig åt sådant som ger dig glädje. Att se de små guldkornen som är utspridda lite här och var kan vara av extra betydelse nu för att ge dig den där extra boosten av energi som du är i behov av. Glöm inte heller att lägga märke till Moder jords skönhet som just nu befinner sig i sprakande skrud: i gult, orange och rött. Höstfärgerna är som en extra vitamininjektion nu då vi går mot mörkare tider. Nu är också ett utmärkt tillfälle för att äta varma, näringsrika soppor och fylla på med extra vitaminer. D-vitaminer kan vara särskilt bra för dig som lider av höstdepression men de ger också ett extra försvar mot förkylningar av alla de slag. Försök också att komma ut i höstsolen så snart tillfälle ges, ljuskoderna som solens strålar är laddade med är särskilt viktiga nu när soltimmarna är så få och de kan också hjälpa dig att bli mer uppkopplad med de högre dimensionerna.

Energierna för september

Magdalena Kay • Energierna för september • Photography: Magdalena Kay


Det har varit en intensiv period och kommer att fortsätta att vara det en tid. Ända sedan i våras har vi genomgått skiften efter skiften och Universum har gett oss alla en extra skjuts för att vi ska gå framåt: i våra liv, våra roller och allt det som kännetecknar oss. Nu då vi befinner oss mittemellan det gamla och det nya ställs vi kanske inför prövningar då Universum pressar oss att besvara frågan: vilka vi är och vilka vi vill vara. En ständigt återkommande fråga som till en början kan tyckas enkel att besvara men som i själva verket inte alls är så lätt. Om du upplever att livet inte är så där underbart som du hade hoppats på att det skulle vara vid det här laget så är du inte ensam. Sannolikt beror det på att vi återigen besvarar frågan fel. Många av oss tror att vi vet vad vi vill men istället så fortsätter vi att gå emot oss själva och vår inre, vägledande röst. Därför har vi inte lyckats skapa det liv vi så innerligt önskar.

September kommer att handla mycket om just detta: definitionen av oss själva. Universum kommer att belysa de områden i våra liv som behöver skifta, visa oss vad som inte fungerar och vad som inte längre passar in i våra liv. Vi kan behöva göra om val, om och om igen, tills vi har gjort oss av med alla de yttre skal som inte längre definierar oss. Det behövs en rejäl storstädning emellanåt för att vi ska kunna transformera till våra uppgraderade versioner av oss själva. I samma veva kommer vi att känna oss så mycket lättare och friare.

Somliga av er har kommit en längre bit på vägen och redan vuxit ur sitt skal. Skinnet är så att säga redan ömsat och i din nya skrud står du på gränsen till den nya världen och blickar ut över de vackra, fantastiska landskapen som inrymmer så många löften och så mycket rikedom. För er handlar det mer om att lära sig att navigera i detta nya, vilket inte heller alltid är helt och hållet enkelt. Andra lagar gäller här, i de högre dimensionerna. Vad du önskar dig kan du verkligen få så det gäller att önska sig det rätta och inte det man tror sig vilja ha. I den nya världen är du väl medveten om att du är en Skapare. Allt det du önskar skall ske och dina tankar är ditt verktyg, så därav krävs det att du inte bara är försiktig med vad du önskar dig utan även med vad du tänker. Tankar kan vara vackra och helande men de kan likaså vara skadliga, allt beror på vad du befinner dig på för humör. Ju längre du har kommit på din spirituella resa desto kraftfullare blir du i din energi. Dina tankar är just energi och i den nya världen så har dina tankar mångdubblad  kraft. Se därför till att ha ett gott sinnelag då du skapar din verklighet, i annat fall kan du komma att skapa något du egentligen inte ville ha.

Om du upplever att det har varit ovanligt mycket turbulens på sistone så är du förmodligen heller inte ensam. Vi har för närvarande sex planeter som befinner sig i retrograd (Pluto, Saturnus, Jupiter, Neptunus, Chiron och Uranus) och i slutet av september går även Merkurius i retrograd. Allt för att vi ska kunna djupdyka in i oss själva och transformera in i det nya. För somliga av er så har ni det tämligen harmoniskt i era personliga liv men upplever ändå kaos och dramer i er omvärld. Det är för att den stora, globala transformationen är i full gång och det gäller att inte låta sig dras med i dessa dramer mer än nödvändigt. Försök att hålla huvudet kallt, var så neutral det går och håll dig borta från konflikter så långt det är möjligt. Ta istället vara på din energi, fokusera på ljuset i ditt hjärta och låt det skinande ljuset sprida sig genom din kropp, ut genom din aura och ditt energifält för att sedan sprida harmoni och lugn, inte bara för dig själv utan även för andra.

September är givetvis så mycket mer än kaos och turbulens i det yttre. Denna månad handlar också om att vi faktiskt blir allt klarare med vad vi är här för att åstadkomma och vi arbetar successivt för att göra det möjligt att leva våra liv utefter vår högsta potential. Förvisso är alla skiften och den inre storstädningen ett led i detta men under hösten arbetar vi också mer praktiskt för att uppnå våra mål. Kanske påbörjar vi en kurs för att förfina våra talanger eller så börjar vi på ett nytt jobb så att vi kan få ihop de pengar som krävs för en ny verksamhet. Variationerna är oändliga och bara du vet vad som pågår i just ditt liv men var du än befinner dig i livet så kommer Universum högst sannolikt att ge även dig en knuff för att du ska komma på rätt köl.

Energierna för augusti

Magdalena Kay • Energierna för augusti • Photography: Magdalena Kay


Månaden startar med ett gyllene lyster, inbäddat med ljuskoder och aktiveringar. Vi befinner oss just nu i mitten av Lejonportalen, vilken pågår ungefär från den 26:e juli till 12 augusti och når sin höjdpunkt 8 augusti varje år. Vid denna tid så står vi i direkt inflytande under Sirius och portalen står öppen för de högre galaktiska dimensionerna. Nu erbjuds en stark kontakt med våra guider och stjärnvänner, vi kan få igenom budskap från höga dimensioner och våra drömmar kan också ha en annorlunda karaktär. Detta är vanligt under inflytandet av Sirius. Det är en magisk tid då vi får en extra skjuts i vår andliga utveckling och Universum bistår oss på alla sätt det går för att höja vårt medvetande och uppgradera våra kroppar till en ny nivå. Vi kommer därmed möta hösten som nya individer, med nya insikter och kanske även helt nya visioner om vad vi vill uppnå. Vi har kommit en lång väg, ända sedan i våras har vi genomgått en lång period fylld av intensiva skiften och transformation. Under sommaren har vi förhoppningsvis fått tid att integrera mycket av de skiften som skett och när vi nu närmar oss hösten är vi beredda att ta oss an de uppgifter som förberetts för oss. Kanske vet inte alla vart de är på väg än, men sikten klarnar alltmer ju längre in i det nya vi rör oss även om somliga fortfarande behöver skifta lite till innan de får den klarhet de önskar.

I de kraftfulla aktiveringar som sker kan gamla minnen vakna till liv, minnen från svunna civilisationer och tidigare liv. Gamla aspekter kan återvända för att ge oss tillgång till glömd kunskap som vi bär inom oss och nu kan ha användning av. Det är som om dessa gamla aspekter av oss själva vaknar för att integreras i vårt nu, så att vi får större tillgång till våra multidimensionella själv. Sommaren har bjudit på många nedladdningar och aktiveringar och detta kommer att pågå ytterligare en tid.

Parallellt med alla underbara nedladdningar och aktiveringar så kan det också vara lite turbulent på sina håll då mänskligheten ännu befinner sig i en mycket djupgående transformationsprocess. Försök att inte dras med i andra människors dramer och konflikter, stå stadigt i ditt ljus och var den pelare av ljus som du är kallad att vara. På så vis bistår du Universum att höja frekvenserna på jorden och du påverkar också andra att öppna sina hjärtan och aktivera sina högre själv. Så länge du står stadigt i ditt ljus så påverkas du mindre av alla de dramer som pågår utanför dig själv.

Trots att många fortfarande har semester i augusti så börjar livet åter ta fart redan nu. Det är som att vi lägger in en högre växel och sätter gasen i botten, angelägna om att komma igång med vad det än är som kallar på vår uppmärksamhet. Det är för att vi under våren upplevde sådan stor frustration över svårigheterna att få igenom våra planer och nu då energierna äntligen är gynnsamma för oss så är vi ivriga att få komma igång igen. Det som varit dolt för oss under våren har klarnat nu och vi går från klarhet till klarhet. Har vi en klar bild över vart vi är på väg så kan ingenting hejda oss i denna tid. Vindarna är äntligen med oss och enda vägen är fram.

Energierna för juli

Magdalena Kay • Energierna för juli • Photography: Magdalena Kay


Äntligen har vi lämnat den bitvis svåra våren bakom oss då många av oss stötte på hinder av alla de slag och det var svårt att kunna manifestera något av våra önskningar. Nu har vi gått igenom passagen som ägde rum vid sommarsolståndet den 21 juni och det är som att vi stigit in i en ny värld där allt är möjligt och solen alltid skiner. Saker och ting går framåt igen och möjligheterna som står till buds är oändliga, bara vi öppnar våra ögon. För min del har det hänt så mycket sedan sommarsolståndet att jag inte har hunnit skriva någon energirapport för juli, det får därför bli en rapport om var vi befinner oss här och nu.

Juli har bjudit på en fantastisk sommar även om det ibland också har varit lite för varmt i min smak. Denna sommar har solen varit extra laddad och vågor av nedladdningar har avlöst varandra på samma gång som vattnet också har haft extra laddad energi. Det har känts extra viktigt att vara i vattnet denna månad och då inte bara för att det har varit så varmt ute utan det är något mer som drar; en innerlig önskan att få förenas med vattnets helande energi och alla underbara vattenvarelser. Somliga av er står i nära kontakt med delfiner, valar, sjöjungfruar och andra naturväsen till exempel och i denna tid är det lättare att knyta samman med dem än tidigare, även om det sker på ett energiplan. Det är som om passager har öppnats upp och gränserna mellan de olika dimensionerna har lättats upp och vi känner oss mer förenade med våra multidimensionella vänner än någonsin. På samma gång handlar det mycket om att vara i nuet. Att bara vara och ge sig hän den välgörande energi som nu råder på Moder jord. Befinna sig i flödet av ljuskoder som strömmar ned i massiv mängd från ovan. Det är en tid att bli uppmärksam om alla de saker vi har att vara tacksamma för; jorden vi vandrar på, den vackra naturen vi är omgivna av, våra hem, våra familjer och vänner. Så länge vi har dessa grundläggande ting så ordnar sig allt annat.

Bilden ovan tog jag kvällen den 3:e juli. Jag satt då på den steniga stranden i Visby för att fota den sista solnedgången innan jag åkte hem till Stockholm igen. Då jag betraktade molnen såg jag det som en portalöppning. En portal är på väg att öppnas, fick jag till mig, och med den ska ett enormt flöde av gudomligt ljus komma ned. Runt portalen såg jag vita hästar springa, på vilka de utsända ljuskrigarna satt uppstigna och de bistod i arbetet att öppna portalen. Det var Sirius portalen som öppnades upp då och det ljusflöde vi ännu befinner oss i är en förberedelse inför den ännu större portal som ska vid Lions gate 8:e augusti.

Vad vi förbereds inför nu är att kunna bära ännu mer ljus i våra kroppar så att vi kan bistå i jordens frekvenshöjning och lagra ännu mer ljus på jorden. Mycket har skiftat och mycket ska skifta än, fortfarande befinner vi oss endast i början av inträdandet av den nya tiden och även om många är redo att axla sina nya roller för att börja bygga på den nya jorden redan i höst så kommer jorden fortfarande att befinna sig i en intensiv transformation. Var du än befinner dig i din personliga utveckling så är det en god idé att passa på att njuta av de varma sommardagarna så långt det går för hösten kommer att bjuda på en intensiv och innehållsrik tid. Medan det under våren var svårt att få igenom något alls så kanske du nu får en uppsjö av erbjudanden. Flödet i flaskhalsen har äntligen öppnats upp och nu är det som om allting står i läget Go!

Energierna för juni

Magdalena Kay • Energierna för juni • Photography: Magdalena Kay


Det har varit en intensiv period med många skiften och kraftfulla portaler. Många av er har säkert upplevt en skakig period den senaste tiden och särskilt under inflytandet av månförmörkelsen som ägde rum vid den senaste fullmånen 26:e maj, vilket förde upp många gamla sår och blockeringar upp till ytan. Traditionellt brukar månförmörkelser medföra avslut av olika slag så om det har funnits saker i ditt liv som inte längre passar in i ditt liv kan det mycket väl ha lämnat dig nu, eller så är det ännu på väg ut. Denna stora transformation som vi befinner oss i kommer att pågå en bit in i juni, fram till 10 juni då det är solförmörkelse och är det första steget in i pånyttfödelsen. Det är dock först vid sommarsolståndet 21 juni som den globala pånyttfödelsen ska ske.

Själv befinner jag mig i ett vakuum, som jag har trängts in i en sluss mellan det gamla och det nya. Här är allt tyst och det enda som finns att göra här är att ta sig tid för reflektion. Det vill säga: se på sitt liv och de lärdomar man gjort. Komma till insikt om varför man befinner sig på just den plats man är och begrunda vart man är på väg. Med begrunda menar jag att det inte alls är säkert att man längre önskar gå åt det håll man tidigare gjort utan nu kanske man upptäcker att en helt ny väg har öppnats upp framför sig. Eller så befinner man sig precis på den väg man alltid varit menade att vandra, endast att ljuset tillfälligt har släckts för en så att man har svårare att se vägen framför sig.

I skuggan av månförmörkelsen som nyligen har ägt rum så kan mycket ännu vara dolt för oss, vi kanske har svårt att se vad som är på väg in i vårt liv, även om vi anar att något stort är på väg. Jag ser det som då man befinner sig i en nedsläckt passage precis innan man ska gå ut på scen. Man kan se strålkastarljuset där ute, se hur det lyser upp hela scenen, men där man fortfarande befinner sig är allting mörkt och tyst. Man väntar med spänning, kanske fladdrar det i magen av förväntan och kanske är man också lite orolig för hur allt ska gå. Men djupt inom sig vet man att detta är vad man har väntat på. Snart är det vår tid att skrida ut i ljuset och göra det vi är kallade för. Att använda oss av hela vår potential, våga gåvor och talanger.

Så vad större delen av juni handlar om är förberedelser, i många fall förbereder vi oss i det dolda, men vi arbetar successivt och ihärdigt för att våra planer ska gå i lås. När världen sedan tänds i ett nytt ljus vid sommarsolståndet 21 juni så kommer energierna vara så mycket mer gynnsamma för oss att uppnå våra mål.

Energierna för maj

Magdalena Kay • Energierna för maj • Photography: Magdalena Kay


I maj går vi ännu djupare in i det gudomliga feminina och den feminina kraften vill nu göra sig hörd och komma till fullt uttryck. Förändringens vindar rör sig som virvlar – genom våra liv, våra kroppar, våra sinnen och för upp allt till ytan så att det kan transformeras till ljus. Något brister inom oss och som en ohejdbar våg forsar vår inre kraft fram. Alla spänningar som byggts upp under våren då det varit svårt att ro något i hamn släpper nu taget bit för bit och en storskalig frigörelse sker.

På onsdag, 5/5, sker en kraftfull portal och då får vi utlopp för vår kreativitet och frigörelse. Det är nu den feminina kraften som står i fokus tillsammans med kristusenergins feminina uttryck varpå vi låter skönheten och glädjen få komma till uttryck i allt det vi skapar – och det är just i skapelsekraften som det gudomliga feminina är i sitt sanna esse.

Det är därmed hög tid att dra uppmärksamheten från allt det turbulenta som sker i det yttre och istället fokusera på vårt inre. Vi får mer kraft av att aktivt använda våra förmågor åt att skapa det vi önskar istället för att passivt sitta och vänta på att våra drömmar ska ske av sig självt. Med den insikten återkräver vi våra krafter och förmågor och blir våra egna skapare, de mästare som vi kommit för att bli. Maj månad handlar om att låta oss få komma till uttryck, att inte hålla sig själv tillbaka och att uppleva och utforska det som finns inom oss, all vår inre potential.

I samma takt som vi bejakar det gudomliga feminina inom oss så blir vi också mer måna om att ta hand om oss själva och vårda våra kroppar. Ofta glömmer vi att hedra våra kroppar och förstå att det endast är genom vår kropp som det gudomliga kan komma till uttryck genom oss. Vi blir mer intresserade av att äta hälsosamt, ser till att få i oss den näring vi behöver, laddar oss själva med renande vatten och gör på så vis av med slaggprodukter och orenheter, tar oss tid att vila när vi är trötta, rör på oss när vi känner behovet att göra så och tillåter oss i större grad att bara vara i nuet. När vi går in i det gudomliga feminina så bemöter vi inte enbart andra och vår omvärld med kärlek utan vi älskar och vårdar även oss själva på djupet. För det är först då vi har lärt oss att älska oss själva som vi kan ta emot den högsta kärleken fullkomligt.

Förmodligen beger vi oss ut i naturen mer nu då allt spricker ut i grönska och vi får då tillfälle att hedra Moder jord och all hennes skönhet och glans. Passa nu på att jorda er och återetablera kontakten med Moder jord som ger oss liv och förser oss med all den näring, styrka och kraft vi behöver.

Somliga av oss kan också känna en stegrande lust att få återgå till det enkla och oförstörbara. Det kan handla om en längtan att bara få vandra på en öde strand, lapa i sig solens strålar och höra vågornas brus eller att dra sig undan från omvärldens brus en stund genom att meditera eller utöva yoga. I den mån vi skiftar in i det nya så inser vi att det just är dessa små ljusglimtar i vardagen som utgör kärnan i vårt välbefinnande. När vi skalar av alla de yttre lager som våra egon har förklätt sig i genom åren så återvänder vi undan efter undan till oss själva och vårt sanna ursprung. Vi inser att vi inte behöver några titlar, inga statusmedel eller dyrbara prylar för att finna sann glädje. Glädjen finns där alltid, allt vi behöver göra är att finna tillbaka till våra autentiska själv.