Blogg

Energierna för April

Magdalena Kay • Energierna för april • Photography: Magdalena Kay


Det har bitvis varit tungt en tid. I princip hela våren har haft en tung energi men den håller på att lättas upp och det kommer att bli mycket lättare att andas snart. Då jag blundar så känner jag närheten av ärkeänglarnas sfär och vet att något stort är på väg att ske. En öppning, en portal månne eller är det ännu det stora skiftet som jag känner av?

Det är det stora skiftet som undan för undan öppnar upp så att alltmer ljus ska kunna bryta ut, får jag till mig. Vi lämnar det gamla och tunga bakom oss bit för bit för att gå in i det nya med lätta steg. Allt det som inte gynnar oss är vi redo att släppa taget om och de som inte är menade att följa oss på vår väg kommer att gå åt ett annat håll. Vi är nu fria att skapa allt det vi önskar och allt det vi kommit för att utföra. I samma takt som vi går ännu djupare in i ljuset och blir våra inre mästare så ser vi allt klarare på de saker som ännu behöver justeras i våra liv. Var inte rädd, uppmanar guiderna oss. Ha tillit och stig in i den nya världen med tillförsikt. Minns att du alltid är omhändertagen av kosmos och Universums oändliga krafter. Allt det du behöver har du här och nu, allt det du behöver göra är att öppna dina ögon och se möjligheterna som finns utspridda överallt i din närhet. Sträck ut din hand och grip tag om ett av dessa oräkneliga guldkorn som singlar ned från himlen, lägg märke till att du befinner dig i ett enda regn av gyllene stoft och att detta gyllene stoft finns runt dig överallt, så långt ögat kan nå. Du är omhändertagen. Vet det. Minns det. Se det. Öppna upp ditt hjärta, dina ögon och omfamna din fulla potential. Skrid ut i världen som den sanna mästare du är. Hänge dig kraften, lusten att finnas till, glädjen i att skapa vad helst du önskar dig. Låt den gudomliga kärleken omfamna dig och sjunka djupt in i ditt bröst, lägga sig som en tröstande hinna över såren i ditt hjärta. Tillåt dig läkas inifrån och ut. 

Denna månad kommer en tydlig brytpunkt. Ljuset har återvänt och omvärlden slår sakta men säkert ut i full blom. Med ljuset kommer glädjen men också kallelsen som under en tid stått på vänt. Under en längre tid har vi befunnit oss så djupt i våra inre processer att vi haft det svårt att få saker gjort. Nu är det dags att återigen plocka upp våra penslar och fortsätta med den fantastiska tavlan som är vårt liv. Vi använder oss nu av glada, ljusa färger som utsökt skildrar den livfullhet och glädje som kommer med det nya. Och vi finner att vi blivit både skickligare på att uttrycka våra önskningar såväl som att manifestera dem. Det kan dock fortfarande vara lite svårt att navigera i det nya och ännu borstar vi undan dammet från det gamla som ännu skiftar bort. Ta den tid som krävs för att fullständigt läka dina gamla sår. För under den tid som varit kan en plötslig sårbarhet ha blottat sig och du kan ha känt dig ovanligt skör. Det handlar om gamla sår och rädslor som kommit upp på ytan för att få möjligheten att läka ut. 

Stora förändringar känns i vinden. Den storskaliga transformation vi befinner oss i bryter upp skal efter skal, de masker vi burit genom livet i olika lager. I den mån som dessa masker försvinner så känner vi oss mycket lättare, gladare och friare. Det är så mycket enklare att skapa våra liv utefter våra inre önskningar då vi först gjort oss av med våra rädslor och blockeringar. Det är en förutsättning att vi befriar oss från våra lägre tankemönster för att kunna gå in i det nya. Vi kan inte på allvar stiga in i kärlekens frekvens om inte våra hjärtan är öppna och vi tillåter oss leva i kärlek. 

Det är när våra hjärtan öppnas som vi blir påminda om de gamla såren, men istället för att låta smärtan sätta hinder i vår väg så kan vi nu välja att släppa taget och fullständigt läka. Vi har nu styrkan och modet att göra så. Vi har nu uppnått den mognad att se tillbaka på våra liv och inse att alla de sorger och utmaningar vi gått igenom har skapat den visdom och styrka vi bär idag. Allt det vi mött i livet har varit en förberedelse inför de vi är här och nu. Så omfamna alla dessa lärdomar och sätt värde på det du fått lära dig. Mörkret har funnits där för att vi ska kunna se ljuset. Och nu är tiden inne då vi tillsammans ska vara ett enda nätverk av skinande ljus och hålla frekvenserna för Moder jord att skifta in i den nya tiden. Som skinande bloss tänds vi upp en efter en, var och en lika vackert strålande som en stjärna och i en kedjereaktion väcker vi upp alla de som ännu slumrar. Alla ska med. Ingen ska lämnas bakom. Tillsammans ska vi tända ljuset i den nya gryningen. 

 

Energierna för Mars

Magdalena Kay • Energierna för mars • Photography: Magdalena Kay


Denna månad kommer med en djup, safirblå energi i vilken gnistor av diamantljus sprakar som små stjärnor i allt det oändliga blå. Det är ärkeängeln Mikaels energi som kommer in tillsammans med en stark manifestationskraft och då i synnerhet manifestation av det som är viktigt i just ditt liv. Det du är här för att göra. Många saker har satts i verket och krafter har verkat i bakgrunden för din fördel utan att du kanske har varit medveten om det, men nu ska slöjorna lyftas. Medan mycket tycks ha stått stilla under en lång tid, ja emellanåt kanske det till och med har känts som om saker och ting gått bakåt, så börjar saker och ting äntligen röra sig åt rätt riktning igen. Vi får återigen en skjuts framåt. Denna gång har vi uppbackning av kosmos krafter som kan ge våra projekt en plötslig rivstart. 

Vi har ett mycket starkt stöd av Universum denna månad. Det är som om närvaron av våra guider och hjälpare är extra kraftfull och samarbetet upplevs starkare. Men sanningen är att guiderna alltid har funnits där, skillnaden mellan nu och då är att slöjorna till de högre dimensionerna har blivit tunnare och vi kan uppleva dessa frekvenser på ett mer medvetet plan än tidigare. Så kommunikationen med våra guider och hjälpare lär också bli tydligare nu, liksom vår intuition och förmåga att kommunicera telepatiskt. I samma takt som vi går in i det nya så uppmuntras vi att bli mer av det vi är och vara sanna i oss själva. Vad är sant för dig? Vad skänker dig sann glädje? Det är viktiga frågor att ställa sig för att välja rätt väg. Vårt kall behöver dock inte vara något som syns och vi behöver inte nödvändigtvis bli erkända för det vi gör. Vad som sker i bakgrunden, i det dolda, kan vara minst lika viktigt och ibland till och med viktigare än det som sker i fullt strålkastarljus. Sätt därför värde på vad just du är här för att göra. Alla behövs i de roller vi kommit för att spela. 

Ärkeängeln Mikael välsignar oss denna månad med den blå strålens närvaro och det är den gudomliga viljan som står i fokus. Hela Universum samverkar för att den gudomliga viljan ska kunna manifesteras genom oss och vi får stöd att gå djupare in i våra roller och bli mer av det vi är, det vill säga: våra förmågor förstärks och vi får större kunskap om det vi kommit för att göra. När vi är redo att kasta oss ut så får våra projekt plötsligt medvind i sina segel och vi kan se hamnen i horisonten, väl förvissade om att vi är på rätt väg. 

Med detta sagt så innebär det inte att turbulensen på jorden är över. Det kommer nog att vara turbulent på jorden en tid framöver, men allt sker parallellt, det gamla som söndras och det nya som byggs upp. På samma vis så separeras den gamla världen med den nya alltmer och du uppmanas att välja vilken värld du vill tillhöra. Är du redo att släppa taget om dina begränsningar, dina rädslor som hållit dig tillbaka? Är du redo att gå framåt och bli en samskapare i den nya världen eller behöver du ännu tid att transformeras in i det nya? Valet är ditt. Men vad du än väljer så finns det redan en värld därute som väntar på att bli utforskad. 

I det nya styrs vi inte längre av våra begränsningar och rädslor utan lever med full tillgång till allt det vi önskar oss. Vi står i direkt samklang med skapelsekraften och vi förstår till fullo att det är vi som är skaparna av denna värld. Så låt oss därför skapa världen utifrån vår högsta potential: våra högre jag som vi successivt integrerar alltmer i våra kroppar. I samma takt som du föds på nytt så skapas också den nya världen. Därför är din roll på jorden mycket viktig.

Portalen in i det feminina kristusmedvetandet

Magdalena Kay • Portalen in i det feminina kristusmedvetandet • Photography: Magdalena Kay


Det har varit en tung månad, svår på många olika vis, och vi har varit tvungna att dyka djupt in i våra medvetanden för att tvingas granska våra rädslor och beakta saker i våra liv som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Många gamla rädslor som vi kanske trott att vi blivit befriade från har återigen dykt upp på ytan för att göra oss påminda om vad vi ännu behöver bearbeta för att kunna leva de liv vi önskar. 

På samma gång som det känts tungt har vi trots allt lyckats transformera stora delar av vårt bagage och är nu redo att gå in i en ny, lättare tid. Faktum är att ett stort skifte ägde rum denna helg. Natten till 20 februari drömde jag en mystisk dröm, det var en sådan där dröm då närvaron av guider är mycket påtaglig. Jag strosade planlöst omkring i staden med min kamera på axeln en tidig morgon. Plötsligt befann jag mig på en höjd, i en vacker park där sagolika träd med vridna stammar växte, runt om i parken ringlade vita dimslöjor. Det var något med de där träden, de bar en förunderlig kraft och de var vackra på ett närmast magiskt vis. Energin från jorden fördes genom deras rötter, genom deras stammar och vidare genom grenarna som sträckte sig mot skyn och förenades med himlen och hela Universum. Så vände jag mig om och såg en jättestor vit stenkyrka i rund form med höga, vackra fönster. Den reste sig mitt i parken omgiven av den vita dimman. Det var Maria Magdalenas kyrka, fick jag till mig, och jag kände hennes närvaro överallt. Till och med då jag vaknade till under drömmen så kände jag hennes närvaro i rummet. Jag försökte fota vad det var jag upplevde och såg men lyckades inte. Det fanns inget sätt som jag med rättvisa kunde skildra vad det var jag upplevde där och då, insåg jag. Varken med ord eller i bild. 

En stor rening skedde under just den natten. För efter det så har jag känt en mycket stark aktivering i mitt tredje öga, det känns som ett svalt pirrande i tredje ögat och då jag tonar in på denna energi får jag till mig att det är den vita, kristallina diamantenergin som har aktiverats. Den har aktiverats i mitt tredje öga, i mitt kronchakra och i hjärtchakrat och energin binder samman dessa chakror med varandra. Denna energi renar hela kroppen, energifältet och auran på samma gång som den förankras djupare in och bistår oss att transformeras till den mer kristallina strukturen och Kristusmedvetandet. Det är en mycket påtaglig feminin energi som kommer med denna frekvens: det gudomliga feminina kristusmedvetandet. 

Allting är förändrat sedan förra veckan. Under helgen klev vi in genom en portal och har nu kommit igenom till andra sidan. Vi har lämnat det gamla bakom oss och är nu kallade att skrida framåt. Den vita, kristallina diamantenergin som aktiveras inom oss ska vi nu förankra på jorden. Likt de sagolika träden i parken för vi ned energin från Universum genom våra kroppar och ned i jorden genom våra rötter. Det är därför vi är här, det är det vi är kallade till att göra. 

Energierna för februari

Magdalena Kay • Energierna för februari • Photography: Magdalena Kay


Januari avslutades med en kraftfull fullmåne som förde upp många gamla trauman till ytan. Säkert var det tungt för många och somliga upplevde kanske dessa dagar som att de blev omruskade från grunden. Vi befinner oss ännu i skuggan av denna djupt transformerande fullmåne men energierna har lättat de senaste dagarna och blivit mer harmoniska. Vad denna transformering erbjuder oss är dock att kunna gå till botten med våra rädslor och blockeringar så att vi kan hela oss själva och bli fria. 

Då Merkurius gick i retrograd den 31 januari (något den gör tre gånger varje år) så gav det en extra skjuts till att föra upp de gamla såren till ytan. Det ger oss nu tillfälle att betrakta oss själva på ett djupare plan och begrunda våra livsval och beteenden så att vi kan göra saker på ett annorlunda sätt. Mer allmänna sätt som Merkurius retrograd gör sig kännbar på är problem med teknik och kommunikation av alla slag. 

Energierna har blivit både mjukare och lättare sedan fullmånen förra veckan men februari kommer även fortsättningsvis innebära healing på djup nivå. Den energi jag ser då jag tonar in på månaden är ärkeängeln Raphaels smaragdgröna energi. Denna vitaliserande och stärkande energi lägger sig som en mjuk, lindrande hinna över de sår som ännu håller på att läka. Närvaron av Raphael påvisar att vi nu har stödet att läka våra sår från det förflutna och bli starkare i oss själva. 

Med Merkurius i retrograd så saktas tempot ned ytterligare och vi kan nog förvänta oss en del förseningar på många plan. Då allting saktas ned går vi in i en period av reflektion men vi får också möjligheten att ta hand om oss själva och ägna oss åt sådant som ger oss sann glädje. Kanske återupptar vi gamla intressen som vi har glömt och kanske upptäcker vi också att något har mognat inom oss så att vi kan utveckla våra talanger på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Som jag nämnt i tidigare inlägg så är detta år särskilt gynnsamt för kreativitet av alla slag och februari kan därmed bli en förberedelse inför det som ska komma härnäst. Se därför till att ge näring åt dina idéer och drömmar nu, så varsamt dina frön och under året kommer du få se blomstringen av det du har sått. 

Energierna för januari

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


När jag tonar in på januari 2021 så ser jag en vit, diamantskinande energi som är mjuk, feminin men också har en mycket potent skaparenergi. Denna energi kommer att sätta tonen för i stort sett hela året; den feminina skaparkraften. Under detta år drivs vi av en inre vilja att samskapa i grupp, sträva efter förening, enhet och även återgå till vårt ursprung; naturen, det genuina och det oförstörbara. All form av kreativitet kommer att vara gynnsamt under året och det kommer att födas många nya idéer och uppfinnigar.

Medan allting tycktes stå stilla i det forna året och det var svårt att få igenom några produktiva idéer så kommer saker och ting röra sig framåt igen under detta år, men vi kommer inte att gå tillbaka till det som var utan istället är det förändring som energin forcerar framåt. Redan i januari öppnas energierna upp för att saker och ting ska sättas i rullning och ju längre in på året vi kommer desto mer fart tar det.

Under januari månad så är tiden då vi lägger våra planer och vi får mycket stöd i detta genom de energier som planeten har öppnat upp för, med Universums hjälp får vi både inspiration och skaparkraft och ju mer du är villig att öppna upp dig för dessa energier desto mer framgångsrik kommer du att bli i dina kreativa projekt. Det är som om Universum nu ger en skjuts framåt till alla som är redo att använda sig av sina inre tillgångar och ge sig hän den inspiration och de idéer som kommer. När du befinner dig i din skaparbubbla så är du heller inte så mottaglig för det som sker i det yttre, den oreda och kaoset som till stor del ännu kommer att råda i det globala fältet. Din kreativitet blir därmed som en rofylld oas att dra sig undan till då den yttre världen känns jobbig och svår.

Att vara kreativ eller befinna sig i ett kreativt flöde behöver inte nödvändigtvis betyda att du är konstnär eller artistiskt lagd. Det kan lika gärna handla om kreativa och nydanande idéer eller ett annorlunda sätt att lösa saker på. Kreativitet finns det nytta av i alla områden i samhället.

För er som vill starta upp något nytt under 2021 så finns det stödjande energier för det. I januari är energin gynnsam för att sätta igång planer och genomdriva projekt som stått stilla under en tid. Allt som stått stilla ska nu gå framåt och sättas i rörelse. Året i stort kommer att stå för förändringar av olika slag så vänj dig vid tanken att livet inte kommer att följa en stadig, utstakad linje detta år, istället kommer 2021 bjuda på tvära kast och oförutsedda händelser. Det gäller nu att stå stadigt i vindarna och lära sig att flyta med vågorna istället för att försöka stå emot dem. Förändringarnas vindar är skonsammare mot de som lär sig att navigera i det nya och som befinner sig i sitt flöde. För det är vår skaparkraft och kreativiteten som ska stå i centrum nu, det är genom vår skaparkraft som vi skapar den nya tiden.

En ny tid ser sin gryning

Magdalena Kay • En ny tid ser sin gryning • Photography: Magdalena Kay


Många av oss har gått upp en utvecklingsnivå, eller flera, inför det nya året som nu tar vid. Ja, egentligen inför den nya tidsåldern som på allvar öppnat upp sina portar under vintersolståndet 2020. Jag ser det som att vi stiger in i en ny era där vi fullkomligt översköljes av gudomlig kraft, som om himlen öppnat sig ovan oss och vi står mitt i ett massivt regn av gyllene stoft. När vi skiftar ur det gamla; tankemönster såsom rädslor och begränsningar, så är vi redo att öppna upp oss inför en större verklighet. I vårt naturliga tillstånd, de aspekter vi är i den högre sfären, är vi fria från de tankar som håller oss fast i begränsningar och hindrar oss från att vara de vi i sanningen är. Nu i den nya tidsåldern har vi äntligen chansen att bli mer av det vi är, att tillgodogöra oss kunskaper och förmågor som tidigare legat slumrande inom oss för att invänta den rätta tiden att få komma till sitt fulla uttryck. Vi har under de senaste åren frigjort oss ifrån enorma bagage som vi inte längre är i behov av. Det är därmed med lättare sinnelag och förnyade själv som vi stiger in i den nya tiden.

Livet kommer förmodligen inte vara en dans på rosor för alla den närmaste tiden. Om året vi nu är på väg att lämna upplevdes kämpigt för många och bäst kan beskrivas som en lång berg och dalbana med djupa dalar och skyhöga höjder så är detta något som fortfarande kommer att vara verkligheten för flertalet människor en tid framöver. Vi måste helt enkelt lära oss att navigera i stormarna och hålla fokus på det vi är här för att skapa. Dra ut kontakten från tv:n och dra dig undan sociala medier och nyheter om du finner det svårt att balansera dig i allt kaos och all oreda som uppstår i den yttre världen. Du behöver inte bjuda in kaoset och världens alla olyckor in i ditt liv och du kan välja att stänga allt oljud ute för att istället gå djupare in i dig själv och finna det lugn och harmonin som världen nu är i ett sådant stort behov av. Öppna ögonen för skönheten och friden som finns överallt, allt du behöver göra är att skifta ditt sätt att se och lära dig att finna livets guldkorn som finns utströdda i din omvärld. Skönheten kan du finna i morgontimmens första strålar som sakta värmer upp jorden från kvällens köld, eller i koltrastens sång som väcker dig på morgonkvisten. Världen behöver inte alls vara en mörk och ödesdiger plats, allt handlar om vad du är villig att se. Och vad som finns i ditt hjärta. Det du känner inom dig attraherar du i ditt liv. I denna nya tid då medvetandet har förhöjts hos många så går det mycket snabbt och enkelt att manifestera, skapelsekraften är mycket stark nu, så var uppmärksam om vad du önskar och vad du drar in i ditt liv.

Så vad 2021 innebär för just dig handlar om vad du är inställd på. Lite såsom det har varit i det gångna året så kan även detta år bli antingen paradiset eller helvetet på jorden, beroende på vad du sätter ditt fokus på. Om du väljer att släppa taget om de begränsningar och hinder som står i din väg kan du skapa de möjligheter som krävs för att leva det liv du önskar.

Jag förutspår en ljus framtid för de av er som väljer möjligheternas väg. Vi står vid tröskeln till en ny era då vi översköljes av gåvor och då dörrar öppnas för oss. 2021 är början på en ny tid som leds av stora tänkare och begåvade kreatörer. Stora idéer ska födas och förverkligas. Nya uppfinningar ska se dagens ljus. Vi kommer alltmer gå tillbaka till naturen, värna om djuren och vår miljö. I den takt vi förändras och utvecklas på ett högre plan så kommer vi alltmer förskjuta de värderingar vi en gång levt efter då makt och status hägrade. Vad vi ser är en tidsålder som når sitt slut och förstörelsen kan upplevas som upprörande för många, men det är inte slutet vi ser – utan en ny värld som möter sin gryning.

Släpp taget om det gamla

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Känner du stillheten? Tystnaden som uppstår då julstressen har avtagit och julen är förbi? Känn lugnet och ge dig utrymme att bara få finnas till. Andas ut det gamla och låt det forna året få skifta bort. Det är snart dags för nya visioner att ta form, nya drömmar att ge näring och nya planer att sätta i verket.

Men än är vi är inte riktigt där. Fortfarande har vi ett par dagar kvar i det gamla. Passa därför på att unna dig att få vara i stillhet och reflektera över hur långt du kommit under året, hur mycket du har vuxit och hur mycket visare och klokare du nu är.

I denna tid mellan det gamla och det nya har vi möjlighet att släppa taget om det som inte längre gagnar oss, gamla aspekter av oss själva som inte längre passar in, olika konstellationer där vi inte längre hör hemma och tankemönster som vi vuxit ur. Dessa sista dagar på året är som en passage in i det nya då vi ges tillfälle att frigöra oss från begränsningar som vi inte längre behöver hindras av och när vi släpper taget om våra hinder och blockeringar känner vi oss så mycket lättare och friare, stärkta och pånyttfödda. Så låt oss möta det nya året med tillförsikt och hopp för det är med dessa två ingredienser som vi skapar mirakel.

Energierna för december

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Vi har kommit till sista månaden på året. Det har varit ett turbulent år, tufft för många men också otroligt betydelsefullt för mänsklighetens uppvaknande. För mig personligen har året inneburit oräkneliga skiften, väldigt många integreringar av interdimensionella aspekter och jag har klivit in i både en och flera portaler. Kanske skulle man kunna beskriva året 2020 som himlen och helvetet på jorden, på en och samma gång.

När jag tonar in på december så ser jag mig stå inför ett helt nytt landskap, inte alls så där grönt med bördiga kullar och upplyst av en varm, omfamnade sol såsom jag brukar föreställa mig den nya världen utan jag står mitt i universum med hela vintergatan vid mina fötter. Runt om mig ser jag stjärnor överallt och galaxen lyser i ett starkt gyllene sken. Där jag står mitt i det otroliga rymdlandskapet så känner jag stor förundran: det är nu jag ska använda mig av alla nycklar och kunskap som givits mig, får jag till mig. Det är nu jag förväntas veta hur jag skapar med de stora skaparenergierna. Det är inte direkt rädsla jag känner inför insikten, snarare blir jag överväldigad. För med uppgiften kommer stort ansvar. På den här nivån måste man ta ansvar för sina handlingar och tankar, väl medveten om att allt man skapar börjar med en tanke. Var försiktig med det du önskar för det du önskar ska du få, är ett begrepp som blir verklighet på detta plan. Så därför är det viktigt att endast hålla de högsta tankarna om sig själv och sin omvärld.

Så här i slutet av året går förlöparna in i den nya eran först. Vi axlar våra roller, de roller vi tackat ja till innan vi gick ned på jorden, och inom oss så vet vi vad vi måste göra, inom oss hör vi vårt kall skalla. Det rör sig som en rungande kraft inom oss, som en jättevåg skjutsar den oss fram och det finns inte längre någon återvändo. Vi måste nu göra vad vi är menade att göra. Här, just denna månad, så är det ännu otroligt många skiften som ska ske och därför är det viktigt att vi ljusarbetare både håller ihop och positionerar oss.

Det jag ser inför månaden är dock inte verkligheten för alla. I denna tid finns det en uppsjö av verkligheter såväl som möjligheter och det är vi som väljer vad det är vi vill uppleva. Men vad andra föreställer sig kan jag inte se där jag befinner mig i Vintergatan, mitt bland alla enorma krafter som är i verket. Den gamla världen hörs inte ens längre som ett brus i fjärran mer. Här är allt tyst, som om jag befinner mig i ett isolerat rum och den gamla världen befinner sig långt, långt, långt där nere. Så långt ned att jag inte ens kan se den. Det är inte viktigt för mig vad de andra upplever, det viktiga här och nu är att jag gör det jag ska göra: hålla frekvensen för den nya tiden så att högre energier kan komma ned. Denna månad kommer jag och många med mig släppa många aspekter av självet som inte längre är nödvändiga, mycket bagage och gamla energier. Allt bråte ska skifta bort och transmuteras till högre visdom, kärlek och ljus. Jag hör till och med trumpeter spela, det är änglarna som nu befinner sig runt om jorden och spelar den fanfar som vi så länge väntat på. Det är så oerhört mycket aktivitet på jorden just nu och det är som om hela galaxen har sin uppmärksamhet på jorden i detta skede.

I den takt som nya aspekter integreras inom oss tillgodogör vi oss också ny eller bortglömd kunskap. Detta har pågått genom hela året och kommer att fortsätta att ske även denna månad. Allt går så fort nu och allt är så komprimerat. När vi blickar tillbaka på december 2020 kanske det kommer att kännas som att endast denna månad var lika innehållsrikt som ett år. Det kommer att vara stark galaktisk nävaro genom hela december och kontakten med våra team kommer att förstärkas. Men det är viktigt att inte låta olika distraktioner och störande energier dra ned oss i denna tid, vi bör röra oss medvetet bort från det som känns tungt och jobbigt och dra oss undan om endast för fem minuter för att rensa huvudet och balansera oss själva. Det är så viktigt just nu att vi står stadiga i vårt eget ljus, att vi verkligen är de ljuspelare som vi är kallade att vara. Här och nu behöver vi alla lysa som de stjärnor vi är. Tillsammans skapar vi det nätverk av ljus som tänds upp över hela världen och bistår jorden och mänskligheten i dess uppstigning. Och vi är alla kallade till uppgiften. Nu.

Strödda guldkorn

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Det har stormat på jorden i stort sett hela året och året lider nu äntligen mot sitt slut. Fastän mycket tyder på att pandemin kommer att pågå ännu en tid så tror jag att det finns mycket att glädjas över, ändå. Den påtvingade isoleringen ger oss tillfälle till att utvecklas på det inre planet även fast det stormar i det yttre. I samma takt som du expanderar inom dig så skiftar de stökiga energierna i det yttre bort.

Du kan välja att vara lycklig här och nu, se guldkornen som finns strödda lite överallt. Det kan handla om en sådan liten sak som att promenera i det gyllene solskenet en sen eftermiddag och lapa i sig dagens sista strålar, något som är mer välgörande för kropp och själ än du kanske tror. Att sätta sig ned och bara avnjuta stillheten och tystnaden för en stund, andas och bara finnas till. För det är när vi går in i oss själva och befinner oss i vårt center som vi finner vår styrka och vårt lugn. Det är här i vårt center där vi finner vår inre kraft. Nu mer än någonsin – då jorden befinner sig i ett fullständigt kaos – är det extra viktigt att vi tar hand om oss själva och bibehåller vårt lugn. Så jag uppmanar dig att bara för idag glömma alla bekymmer, alla måsten, alla krav. Låt det skimrande solljuset fylla dig, gå djupt in i din kropp och känn värmen sprida sig – ljuset – och låt glädjen fylla ditt hjärta med hopp.

Det kommer en ny dag, redan imorgon. Ett nytt gryningsljus ska tändas och i det ljuset inryms alla löften som du ger liv åt idag. Välj därför vad du önskar med omsorg. Håll endast den högsta visionen av dig själv klar i ditt sinne och låt alla bekymrade tankar skifta bort, låt dem försvinna och brännas i det glödande solljuset för att slutligen skifta bort.

Hur allting startade

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Året är 2020. I stort sett hela världen har varit nedstängd större delen av året och i spåret av den storskaliga pandemin så har ingenting riktigt varit sig likt. Ekonomin har sjunkit i botten, det har varit stora restriktioner på resor, nöjen och andra former av socialt liv och de flesta möten har skett via Zoom och Teams.

För min och Åsas del har det därmed inneburit desto fler resor i det inre och vi har ägnat större delen av året till att meditera – på distans. Åsa har befunnit sig söder om Stockholm och jag har befunnit mig på den västra sidan medan vi begett oss på eteriska resor, besökt svunna platser och mött uppstigna mästare och andra högt utvecklade guider. Under året har vi genomgått många aktiveringar, initieringar och skiften som vi nu gärna vill dela med oss av.

Både jag och Åsa har befunnit oss på den andliga vägen i många år, även om jag själv inte har arbetat lika mycket inom det andliga så som Åsa har gjort. Men jag har så långt tillbaka som jag kan återblicka haft kontakt med uppstigna mästare, ärkeänglar och högt utvecklade ljusvarelser, vilka har undervisat mig och stöttat på min väg. Visionen som jag och Åsa delar är att en sådan kontakt ska vara möjlig för alla. Därmed har vi slagit oss samman för att samverka i detta och vår första healing cirkel; Tempelresor har vi utformat med strävan att deltagarna ska få ta del av liknade processer och möten som vi själva har gjort genom året.

Det är med stor glädje som vi nu öppnar upp dörrarna för denna healing cirkel som startar redan 21 januari, 2021.