Energierna för juni

Magdalena Kay • Energierna för juni • Photography: Magdalena Kay


Det har varit en intensiv period med många skiften och kraftfulla portaler. Många av er har säkert upplevt en skakig period den senaste tiden och särskilt under inflytandet av månförmörkelsen som ägde rum vid den senaste fullmånen 26:e maj, vilket förde upp många gamla sår och blockeringar upp till ytan. Traditionellt brukar månförmörkelser medföra avslut av olika slag så om det har funnits saker i ditt liv som inte längre passar in i ditt liv kan det mycket väl ha lämnat dig nu, eller så är det ännu på väg ut. Denna stora transformation som vi befinner oss i kommer att pågå en bit in i juni, fram till 10 juni då det är solförmörkelse och är det första steget in i pånyttfödelsen. Det är dock först vid sommarsolståndet 21 juni som den globala pånyttfödelsen ska ske.

Själv befinner jag mig i ett vakuum, som jag har trängts in i en sluss mellan det gamla och det nya. Här är allt tyst och det enda som finns att göra här är att ta sig tid för reflektion. Det vill säga: se på sitt liv och de lärdomar man gjort. Komma till insikt om varför man befinner sig på just den plats man är och begrunda vart man är på väg. Med begrunda menar jag att det inte alls är säkert att man längre önskar gå åt det håll man tidigare gjort utan nu kanske man upptäcker att en helt ny väg har öppnats upp framför sig. Eller så befinner man sig precis på den väg man alltid varit menade att vandra, endast att ljuset tillfälligt har släckts för en så att man har svårare att se vägen framför sig.

I skuggan av månförmörkelsen som nyligen har ägt rum så kan mycket ännu vara dolt för oss, vi kanske har svårt att se vad som är på väg in i vårt liv, även om vi anar att något stort är på väg. Jag ser det som då man befinner sig i en nedsläckt passage precis innan man ska gå ut på scen. Man kan se strålkastarljuset där ute, se hur det lyser upp hela scenen, men där man fortfarande befinner sig är allting mörkt och tyst. Man väntar med spänning, kanske fladdrar det i magen av förväntan och kanske är man också lite orolig för hur allt ska gå. Men djupt inom sig vet man att detta är vad man har väntat på. Snart är det vår tid att skrida ut i ljuset och göra det vi är kallade för. Att använda oss av hela vår potential, våga gåvor och talanger.

Så vad större delen av juni handlar om är förberedelser, i många fall förbereder vi oss i det dolda, men vi arbetar successivt och ihärdigt för att våra planer ska gå i lås. När världen sedan tänds i ett nytt ljus vid sommarsolståndet 21 juni så kommer energierna vara så mycket mer gynnsamma för oss att uppnå våra mål.

Energierna för maj

Magdalena Kay • Energierna för maj • Photography: Magdalena Kay


I maj går vi ännu djupare in i det gudomliga feminina och den feminina kraften vill nu göra sig hörd och komma till fullt uttryck. Förändringens vindar rör sig som virvlar – genom våra liv, våra kroppar, våra sinnen och för upp allt till ytan så att det kan transformeras till ljus. Något brister inom oss och som en ohejdbar våg forsar vår inre kraft fram. Alla spänningar som byggts upp under våren då det varit svårt att ro något i hamn släpper nu taget bit för bit och en storskalig frigörelse sker.

På onsdag, 5/5, sker en kraftfull portal och då får vi utlopp för vår kreativitet och frigörelse. Det är nu den feminina kraften som står i fokus tillsammans med kristusenergins feminina uttryck varpå vi låter skönheten och glädjen få komma till uttryck i allt det vi skapar – och det är just i skapelsekraften som det gudomliga feminina är i sitt sanna esse.

Det är därmed hög tid att dra uppmärksamheten från allt det turbulenta som sker i det yttre och istället fokusera på vårt inre. Vi får mer kraft av att aktivt använda våra förmågor åt att skapa det vi önskar istället för att passivt sitta och vänta på att våra drömmar ska ske av sig självt. Med den insikten återkräver vi våra krafter och förmågor och blir våra egna skapare, de mästare som vi kommit för att bli. Maj månad handlar om att låta oss få komma till uttryck, att inte hålla sig själv tillbaka och att uppleva och utforska det som finns inom oss, all vår inre potential.

I samma takt som vi bejakar det gudomliga feminina inom oss så blir vi också mer måna om att ta hand om oss själva och vårda våra kroppar. Ofta glömmer vi att hedra våra kroppar och förstå att det endast är genom vår kropp som det gudomliga kan komma till uttryck genom oss. Vi blir mer intresserade av att äta hälsosamt, ser till att få i oss den näring vi behöver, laddar oss själva med renande vatten och gör på så vis av med slaggprodukter och orenheter, tar oss tid att vila när vi är trötta, rör på oss när vi känner behovet att göra så och tillåter oss i större grad att bara vara i nuet. När vi går in i det gudomliga feminina så bemöter vi inte enbart andra och vår omvärld med kärlek utan vi älskar och vårdar även oss själva på djupet. För det är först då vi har lärt oss att älska oss själva som vi kan ta emot den högsta kärleken fullkomligt.

Förmodligen beger vi oss ut i naturen mer nu då allt spricker ut i grönska och vi får då tillfälle att hedra Moder jord och all hennes skönhet och glans. Passa nu på att jorda er och återetablera kontakten med Moder jord som ger oss liv och förser oss med all den näring, styrka och kraft vi behöver.

Somliga av oss kan också känna en stegrande lust att få återgå till det enkla och oförstörbara. Det kan handla om en längtan att bara få vandra på en öde strand, lapa i sig solens strålar och höra vågornas brus eller att dra sig undan från omvärldens brus en stund genom att meditera eller utöva yoga. I den mån vi skiftar in i det nya så inser vi att det just är dessa små ljusglimtar i vardagen som utgör kärnan i vårt välbefinnande. När vi skalar av alla de yttre lager som våra egon har förklätt sig i genom åren så återvänder vi undan efter undan till oss själva och vårt sanna ursprung. Vi inser att vi inte behöver några titlar, inga statusmedel eller dyrbara prylar för att finna sann glädje. Glädjen finns där alltid, allt vi behöver göra är att finna tillbaka till våra autentiska själv.

Energierna för April

Magdalena Kay • Energierna för april • Photography: Magdalena Kay


Det har bitvis varit tungt en tid. I princip hela våren har haft en tung energi men den håller på att lättas upp och det kommer att bli mycket lättare att andas snart. Då jag blundar så känner jag närheten av ärkeänglarnas sfär och vet att något stort är på väg att ske. En öppning, en portal månne eller är det ännu det stora skiftet som jag känner av?

Det är det stora skiftet som undan för undan öppnar upp så att alltmer ljus ska kunna bryta ut, får jag till mig. Vi lämnar det gamla och tunga bakom oss bit för bit för att gå in i det nya med lätta steg. Allt det som inte gynnar oss är vi redo att släppa taget om och de som inte är menade att följa oss på vår väg kommer att gå åt ett annat håll. Vi är nu fria att skapa allt det vi önskar och allt det vi kommit för att utföra. I samma takt som vi går ännu djupare in i ljuset och blir våra inre mästare så ser vi allt klarare på de saker som ännu behöver justeras i våra liv. Var inte rädd, uppmanar guiderna oss. Ha tillit och stig in i den nya världen med tillförsikt. Minns att du alltid är omhändertagen av kosmos och Universums oändliga krafter. Allt det du behöver har du här och nu, allt det du behöver göra är att öppna dina ögon och se möjligheterna som finns utspridda överallt i din närhet. Sträck ut din hand och grip tag om ett av dessa oräkneliga guldkorn som singlar ned från himlen, lägg märke till att du befinner dig i ett enda regn av gyllene stoft och att detta gyllene stoft finns runt dig överallt, så långt ögat kan nå. Du är omhändertagen. Vet det. Minns det. Se det. Öppna upp ditt hjärta, dina ögon och omfamna din fulla potential. Skrid ut i världen som den sanna mästare du är. Hänge dig kraften, lusten att finnas till, glädjen i att skapa vad helst du önskar dig. Låt den gudomliga kärleken omfamna dig och sjunka djupt in i ditt bröst, lägga sig som en tröstande hinna över såren i ditt hjärta. Tillåt dig läkas inifrån och ut. 

Denna månad kommer en tydlig brytpunkt. Ljuset har återvänt och omvärlden slår sakta men säkert ut i full blom. Med ljuset kommer glädjen men också kallelsen som under en tid stått på vänt. Under en längre tid har vi befunnit oss så djupt i våra inre processer att vi haft det svårt att få saker gjort. Nu är det dags att återigen plocka upp våra penslar och fortsätta med den fantastiska tavlan som är vårt liv. Vi använder oss nu av glada, ljusa färger som utsökt skildrar den livfullhet och glädje som kommer med det nya. Och vi finner att vi blivit både skickligare på att uttrycka våra önskningar såväl som att manifestera dem. Det kan dock fortfarande vara lite svårt att navigera i det nya och ännu borstar vi undan dammet från det gamla som ännu skiftar bort. Ta den tid som krävs för att fullständigt läka dina gamla sår. För under den tid som varit kan en plötslig sårbarhet ha blottat sig och du kan ha känt dig ovanligt skör. Det handlar om gamla sår och rädslor som kommit upp på ytan för att få möjligheten att läka ut. 

Stora förändringar känns i vinden. Den storskaliga transformation vi befinner oss i bryter upp skal efter skal, de masker vi burit genom livet i olika lager. I den mån som dessa masker försvinner så känner vi oss mycket lättare, gladare och friare. Det är så mycket enklare att skapa våra liv utefter våra inre önskningar då vi först gjort oss av med våra rädslor och blockeringar. Det är en förutsättning att vi befriar oss från våra lägre tankemönster för att kunna gå in i det nya. Vi kan inte på allvar stiga in i kärlekens frekvens om inte våra hjärtan är öppna och vi tillåter oss leva i kärlek. 

Det är när våra hjärtan öppnas som vi blir påminda om de gamla såren, men istället för att låta smärtan sätta hinder i vår väg så kan vi nu välja att släppa taget och fullständigt läka. Vi har nu styrkan och modet att göra så. Vi har nu uppnått den mognad att se tillbaka på våra liv och inse att alla de sorger och utmaningar vi gått igenom har skapat den visdom och styrka vi bär idag. Allt det vi mött i livet har varit en förberedelse inför de vi är här och nu. Så omfamna alla dessa lärdomar och sätt värde på det du fått lära dig. Mörkret har funnits där för att vi ska kunna se ljuset. Och nu är tiden inne då vi tillsammans ska vara ett enda nätverk av skinande ljus och hålla frekvenserna för Moder jord att skifta in i den nya tiden. Som skinande bloss tänds vi upp en efter en, var och en lika vackert strålande som en stjärna och i en kedjereaktion väcker vi upp alla de som ännu slumrar. Alla ska med. Ingen ska lämnas bakom. Tillsammans ska vi tända ljuset i den nya gryningen. 

 

Energierna för Mars

Magdalena Kay • Energierna för mars • Photography: Magdalena Kay


Denna månad kommer med en djup, safirblå energi i vilken gnistor av diamantljus sprakar som små stjärnor i allt det oändliga blå. Det är ärkeängeln Mikaels energi som kommer in tillsammans med en stark manifestationskraft och då i synnerhet manifestation av det som är viktigt i just ditt liv. Det du är här för att göra. Många saker har satts i verket och krafter har verkat i bakgrunden för din fördel utan att du kanske har varit medveten om det, men nu ska slöjorna lyftas. Medan mycket tycks ha stått stilla under en lång tid, ja emellanåt kanske det till och med har känts som om saker och ting gått bakåt, så börjar saker och ting äntligen röra sig åt rätt riktning igen. Vi får återigen en skjuts framåt. Denna gång har vi uppbackning av kosmos krafter som kan ge våra projekt en plötslig rivstart. 

Vi har ett mycket starkt stöd av Universum denna månad. Det är som om närvaron av våra guider och hjälpare är extra kraftfull och samarbetet upplevs starkare. Men sanningen är att guiderna alltid har funnits där, skillnaden mellan nu och då är att slöjorna till de högre dimensionerna har blivit tunnare och vi kan uppleva dessa frekvenser på ett mer medvetet plan än tidigare. Så kommunikationen med våra guider och hjälpare lär också bli tydligare nu, liksom vår intuition och förmåga att kommunicera telepatiskt. I samma takt som vi går in i det nya så uppmuntras vi att bli mer av det vi är och vara sanna i oss själva. Vad är sant för dig? Vad skänker dig sann glädje? Det är viktiga frågor att ställa sig för att välja rätt väg. Vårt kall behöver dock inte vara något som syns och vi behöver inte nödvändigtvis bli erkända för det vi gör. Vad som sker i bakgrunden, i det dolda, kan vara minst lika viktigt och ibland till och med viktigare än det som sker i fullt strålkastarljus. Sätt därför värde på vad just du är här för att göra. Alla behövs i de roller vi kommit för att spela. 

Ärkeängeln Mikael välsignar oss denna månad med den blå strålens närvaro och det är den gudomliga viljan som står i fokus. Hela Universum samverkar för att den gudomliga viljan ska kunna manifesteras genom oss och vi får stöd att gå djupare in i våra roller och bli mer av det vi är, det vill säga: våra förmågor förstärks och vi får större kunskap om det vi kommit för att göra. När vi är redo att kasta oss ut så får våra projekt plötsligt medvind i sina segel och vi kan se hamnen i horisonten, väl förvissade om att vi är på rätt väg. 

Med detta sagt så innebär det inte att turbulensen på jorden är över. Det kommer nog att vara turbulent på jorden en tid framöver, men allt sker parallellt, det gamla som söndras och det nya som byggs upp. På samma vis så separeras den gamla världen med den nya alltmer och du uppmanas att välja vilken värld du vill tillhöra. Är du redo att släppa taget om dina begränsningar, dina rädslor som hållit dig tillbaka? Är du redo att gå framåt och bli en samskapare i den nya världen eller behöver du ännu tid att transformeras in i det nya? Valet är ditt. Men vad du än väljer så finns det redan en värld därute som väntar på att bli utforskad. 

I det nya styrs vi inte längre av våra begränsningar och rädslor utan lever med full tillgång till allt det vi önskar oss. Vi står i direkt samklang med skapelsekraften och vi förstår till fullo att det är vi som är skaparna av denna värld. Så låt oss därför skapa världen utifrån vår högsta potential: våra högre jag som vi successivt integrerar alltmer i våra kroppar. I samma takt som du föds på nytt så skapas också den nya världen. Därför är din roll på jorden mycket viktig.

Portalen in i det feminina kristusmedvetandet

Magdalena Kay • Portalen in i det feminina kristusmedvetandet • Photography: Magdalena Kay


Det har varit en tung månad, svår på många olika vis, och vi har varit tvungna att dyka djupt in i våra medvetanden för att tvingas granska våra rädslor och beakta saker i våra liv som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Många gamla rädslor som vi kanske trott att vi blivit befriade från har återigen dykt upp på ytan för att göra oss påminda om vad vi ännu behöver bearbeta för att kunna leva de liv vi önskar. 

På samma gång som det känts tungt har vi trots allt lyckats transformera stora delar av vårt bagage och är nu redo att gå in i en ny, lättare tid. Faktum är att ett stort skifte ägde rum denna helg. Natten till 20 februari drömde jag en mystisk dröm, det var en sådan där dröm då närvaron av guider är mycket påtaglig. Jag strosade planlöst omkring i staden med min kamera på axeln en tidig morgon. Plötsligt befann jag mig på en höjd, i en vacker park där sagolika träd med vridna stammar växte, runt om i parken ringlade vita dimslöjor. Det var något med de där träden, de bar en förunderlig kraft och de var vackra på ett närmast magiskt vis. Energin från jorden fördes genom deras rötter, genom deras stammar och vidare genom grenarna som sträckte sig mot skyn och förenades med himlen och hela Universum. Så vände jag mig om och såg en jättestor vit stenkyrka i rund form med höga, vackra fönster. Den reste sig mitt i parken omgiven av den vita dimman. Det var Maria Magdalenas kyrka, fick jag till mig, och jag kände hennes närvaro överallt. Till och med då jag vaknade till under drömmen så kände jag hennes närvaro i rummet. Jag försökte fota vad det var jag upplevde och såg men lyckades inte. Det fanns inget sätt som jag med rättvisa kunde skildra vad det var jag upplevde där och då, insåg jag. Varken med ord eller i bild. 

En stor rening skedde under just den natten. För efter det så har jag känt en mycket stark aktivering i mitt tredje öga, det känns som ett svalt pirrande i tredje ögat och då jag tonar in på denna energi får jag till mig att det är den vita, kristallina diamantenergin som har aktiverats. Den har aktiverats i mitt tredje öga, i mitt kronchakra och i hjärtchakrat och energin binder samman dessa chakror med varandra. Denna energi renar hela kroppen, energifältet och auran på samma gång som den förankras djupare in och bistår oss att transformeras till den mer kristallina strukturen och Kristusmedvetandet. Det är en mycket påtaglig feminin energi som kommer med denna frekvens: det gudomliga feminina kristusmedvetandet. 

Allting är förändrat sedan förra veckan. Under helgen klev vi in genom en portal och har nu kommit igenom till andra sidan. Vi har lämnat det gamla bakom oss och är nu kallade att skrida framåt. Den vita, kristallina diamantenergin som aktiveras inom oss ska vi nu förankra på jorden. Likt de sagolika träden i parken för vi ned energin från Universum genom våra kroppar och ned i jorden genom våra rötter. Det är därför vi är här, det är det vi är kallade till att göra. 

Energierna för februari

Magdalena Kay • Energierna för februari • Photography: Magdalena Kay


Januari avslutades med en kraftfull fullmåne som förde upp många gamla trauman till ytan. Säkert var det tungt för många och somliga upplevde kanske dessa dagar som att de blev omruskade från grunden. Vi befinner oss ännu i skuggan av denna djupt transformerande fullmåne men energierna har lättat de senaste dagarna och blivit mer harmoniska. Vad denna transformering erbjuder oss är dock att kunna gå till botten med våra rädslor och blockeringar så att vi kan hela oss själva och bli fria. 

Då Merkurius gick i retrograd den 31 januari (något den gör tre gånger varje år) så gav det en extra skjuts till att föra upp de gamla såren till ytan. Det ger oss nu tillfälle att betrakta oss själva på ett djupare plan och begrunda våra livsval och beteenden så att vi kan göra saker på ett annorlunda sätt. Mer allmänna sätt som Merkurius retrograd gör sig kännbar på är problem med teknik och kommunikation av alla slag. 

Energierna har blivit både mjukare och lättare sedan fullmånen förra veckan men februari kommer även fortsättningsvis innebära healing på djup nivå. Den energi jag ser då jag tonar in på månaden är ärkeängeln Raphaels smaragdgröna energi. Denna vitaliserande och stärkande energi lägger sig som en mjuk, lindrande hinna över de sår som ännu håller på att läka. Närvaron av Raphael påvisar att vi nu har stödet att läka våra sår från det förflutna och bli starkare i oss själva. 

Med Merkurius i retrograd så saktas tempot ned ytterligare och vi kan nog förvänta oss en del förseningar på många plan. Då allting saktas ned går vi in i en period av reflektion men vi får också möjligheten att ta hand om oss själva och ägna oss åt sådant som ger oss sann glädje. Kanske återupptar vi gamla intressen som vi har glömt och kanske upptäcker vi också att något har mognat inom oss så att vi kan utveckla våra talanger på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Som jag nämnt i tidigare inlägg så är detta år särskilt gynnsamt för kreativitet av alla slag och februari kan därmed bli en förberedelse inför det som ska komma härnäst. Se därför till att ge näring åt dina idéer och drömmar nu, så varsamt dina frön och under året kommer du få se blomstringen av det du har sått. 

Släpp taget om det gamla

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Känner du stillheten? Tystnaden som uppstår då julstressen har avtagit och julen är förbi? Känn lugnet och ge dig utrymme att bara få finnas till. Andas ut det gamla och låt det forna året få skifta bort. Det är snart dags för nya visioner att ta form, nya drömmar att ge näring och nya planer att sätta i verket.

Men än är vi är inte riktigt där. Fortfarande har vi ett par dagar kvar i det gamla. Passa därför på att unna dig att få vara i stillhet och reflektera över hur långt du kommit under året, hur mycket du har vuxit och hur mycket visare och klokare du nu är.

I denna tid mellan det gamla och det nya har vi möjlighet att släppa taget om det som inte längre gagnar oss, gamla aspekter av oss själva som inte längre passar in, olika konstellationer där vi inte längre hör hemma och tankemönster som vi vuxit ur. Dessa sista dagar på året är som en passage in i det nya då vi ges tillfälle att frigöra oss från begränsningar som vi inte längre behöver hindras av och när vi släpper taget om våra hinder och blockeringar känner vi oss så mycket lättare och friare, stärkta och pånyttfödda. Så låt oss möta det nya året med tillförsikt och hopp för det är med dessa två ingredienser som vi skapar mirakel.

Strödda guldkorn

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Det har stormat på jorden i stort sett hela året och året lider nu äntligen mot sitt slut. Fastän mycket tyder på att pandemin kommer att pågå ännu en tid så tror jag att det finns mycket att glädjas över, ändå. Den påtvingade isoleringen ger oss tillfälle till att utvecklas på det inre planet även fast det stormar i det yttre. I samma takt som du expanderar inom dig så skiftar de stökiga energierna i det yttre bort.

Du kan välja att vara lycklig här och nu, se guldkornen som finns strödda lite överallt. Det kan handla om en sådan liten sak som att promenera i det gyllene solskenet en sen eftermiddag och lapa i sig dagens sista strålar, något som är mer välgörande för kropp och själ än du kanske tror. Att sätta sig ned och bara avnjuta stillheten och tystnaden för en stund, andas och bara finnas till. För det är när vi går in i oss själva och befinner oss i vårt center som vi finner vår styrka och vårt lugn. Det är här i vårt center där vi finner vår inre kraft. Nu mer än någonsin – då jorden befinner sig i ett fullständigt kaos – är det extra viktigt att vi tar hand om oss själva och bibehåller vårt lugn. Så jag uppmanar dig att bara för idag glömma alla bekymmer, alla måsten, alla krav. Låt det skimrande solljuset fylla dig, gå djupt in i din kropp och känn värmen sprida sig – ljuset – och låt glädjen fylla ditt hjärta med hopp.

Det kommer en ny dag, redan imorgon. Ett nytt gryningsljus ska tändas och i det ljuset inryms alla löften som du ger liv åt idag. Välj därför vad du önskar med omsorg. Håll endast den högsta visionen av dig själv klar i ditt sinne och låt alla bekymrade tankar skifta bort, låt dem försvinna och brännas i det glödande solljuset för att slutligen skifta bort.