Energierna för januari

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


När jag tonar in på januari 2021 så ser jag en vit, diamantskinande energi som är mjuk, feminin men också har en mycket potent skaparenergi. Denna energi kommer att sätta tonen för i stort sett hela året; den feminina skaparkraften. Under detta år drivs vi av en inre vilja att samskapa i grupp, sträva efter förening, enhet och även återgå till vårt ursprung; naturen, det genuina och det oförstörbara. All form av kreativitet kommer att vara gynnsamt under året och det kommer att födas många nya idéer och uppfinnigar.

Medan allting tycktes stå stilla i det forna året och det var svårt att få igenom några produktiva idéer så kommer saker och ting röra sig framåt igen under detta år, men vi kommer inte att gå tillbaka till det som var utan istället är det förändring som energin forcerar framåt. Redan i januari öppnas energierna upp för att saker och ting ska sättas i rullning och ju längre in på året vi kommer desto mer fart tar det.

Under januari månad så är tiden då vi lägger våra planer och vi får mycket stöd i detta genom de energier som planeten har öppnat upp för, med Universums hjälp får vi både inspiration och skaparkraft och ju mer du är villig att öppna upp dig för dessa energier desto mer framgångsrik kommer du att bli i dina kreativa projekt. Det är som om Universum nu ger en skjuts framåt till alla som är redo att använda sig av sina inre tillgångar och ge sig hän den inspiration och de idéer som kommer. När du befinner dig i din skaparbubbla så är du heller inte så mottaglig för det som sker i det yttre, den oreda och kaoset som till stor del ännu kommer att råda i det globala fältet. Din kreativitet blir därmed som en rofylld oas att dra sig undan till då den yttre världen känns jobbig och svår.

Att vara kreativ eller befinna sig i ett kreativt flöde behöver inte nödvändigtvis betyda att du är konstnär eller artistiskt lagd. Det kan lika gärna handla om kreativa och nydanande idéer eller ett annorlunda sätt att lösa saker på. Kreativitet finns det nytta av i alla områden i samhället.

För er som vill starta upp något nytt under 2021 så finns det stödjande energier för det. I januari är energin gynnsam för att sätta igång planer och genomdriva projekt som stått stilla under en tid. Allt som stått stilla ska nu gå framåt och sättas i rörelse. Året i stort kommer att stå för förändringar av olika slag så vänj dig vid tanken att livet inte kommer att följa en stadig, utstakad linje detta år, istället kommer 2021 bjuda på tvära kast och oförutsedda händelser. Det gäller nu att stå stadigt i vindarna och lära sig att flyta med vågorna istället för att försöka stå emot dem. Förändringarnas vindar är skonsammare mot de som lär sig att navigera i det nya och som befinner sig i sitt flöde. För det är vår skaparkraft och kreativiteten som ska stå i centrum nu, det är genom vår skaparkraft som vi skapar den nya tiden.

En ny tid ser sin gryning

Magdalena Kay • En ny tid ser sin gryning • Photography: Magdalena Kay


Många av oss har gått upp en utvecklingsnivå, eller flera, inför det nya året som nu tar vid. Ja, egentligen inför den nya tidsåldern som på allvar öppnat upp sina portar under vintersolståndet 2020. Jag ser det som att vi stiger in i en ny era där vi fullkomligt översköljes av gudomlig kraft, som om himlen öppnat sig ovan oss och vi står mitt i ett massivt regn av gyllene stoft. När vi skiftar ur det gamla; tankemönster såsom rädslor och begränsningar, så är vi redo att öppna upp oss inför en större verklighet. I vårt naturliga tillstånd, de aspekter vi är i den högre sfären, är vi fria från de tankar som håller oss fast i begränsningar och hindrar oss från att vara de vi i sanningen är. Nu i den nya tidsåldern har vi äntligen chansen att bli mer av det vi är, att tillgodogöra oss kunskaper och förmågor som tidigare legat slumrande inom oss för att invänta den rätta tiden att få komma till sitt fulla uttryck. Vi har under de senaste åren frigjort oss ifrån enorma bagage som vi inte längre är i behov av. Det är därmed med lättare sinnelag och förnyade själv som vi stiger in i den nya tiden.

Livet kommer förmodligen inte vara en dans på rosor för alla den närmaste tiden. Om året vi nu är på väg att lämna upplevdes kämpigt för många och bäst kan beskrivas som en lång berg och dalbana med djupa dalar och skyhöga höjder så är detta något som fortfarande kommer att vara verkligheten för flertalet människor en tid framöver. Vi måste helt enkelt lära oss att navigera i stormarna och hålla fokus på det vi är här för att skapa. Dra ut kontakten från tv:n och dra dig undan sociala medier och nyheter om du finner det svårt att balansera dig i allt kaos och all oreda som uppstår i den yttre världen. Du behöver inte bjuda in kaoset och världens alla olyckor in i ditt liv och du kan välja att stänga allt oljud ute för att istället gå djupare in i dig själv och finna det lugn och harmonin som världen nu är i ett sådant stort behov av. Öppna ögonen för skönheten och friden som finns överallt, allt du behöver göra är att skifta ditt sätt att se och lära dig att finna livets guldkorn som finns utströdda i din omvärld. Skönheten kan du finna i morgontimmens första strålar som sakta värmer upp jorden från kvällens köld, eller i koltrastens sång som väcker dig på morgonkvisten. Världen behöver inte alls vara en mörk och ödesdiger plats, allt handlar om vad du är villig att se. Och vad som finns i ditt hjärta. Det du känner inom dig attraherar du i ditt liv. I denna nya tid då medvetandet har förhöjts hos många så går det mycket snabbt och enkelt att manifestera, skapelsekraften är mycket stark nu, så var uppmärksam om vad du önskar och vad du drar in i ditt liv.

Så vad 2021 innebär för just dig handlar om vad du är inställd på. Lite såsom det har varit i det gångna året så kan även detta år bli antingen paradiset eller helvetet på jorden, beroende på vad du sätter ditt fokus på. Om du väljer att släppa taget om de begränsningar och hinder som står i din väg kan du skapa de möjligheter som krävs för att leva det liv du önskar.

Jag förutspår en ljus framtid för de av er som väljer möjligheternas väg. Vi står vid tröskeln till en ny era då vi översköljes av gåvor och då dörrar öppnas för oss. 2021 är början på en ny tid som leds av stora tänkare och begåvade kreatörer. Stora idéer ska födas och förverkligas. Nya uppfinningar ska se dagens ljus. Vi kommer alltmer gå tillbaka till naturen, värna om djuren och vår miljö. I den takt vi förändras och utvecklas på ett högre plan så kommer vi alltmer förskjuta de värderingar vi en gång levt efter då makt och status hägrade. Vad vi ser är en tidsålder som når sitt slut och förstörelsen kan upplevas som upprörande för många, men det är inte slutet vi ser – utan en ny värld som möter sin gryning.

Energierna för december

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Vi har kommit till sista månaden på året. Det har varit ett turbulent år, tufft för många men också otroligt betydelsefullt för mänsklighetens uppvaknande. För mig personligen har året inneburit oräkneliga skiften, väldigt många integreringar av interdimensionella aspekter och jag har klivit in i både en och flera portaler. Kanske skulle man kunna beskriva året 2020 som himlen och helvetet på jorden, på en och samma gång.

När jag tonar in på december så ser jag mig stå inför ett helt nytt landskap, inte alls så där grönt med bördiga kullar och upplyst av en varm, omfamnade sol såsom jag brukar föreställa mig den nya världen utan jag står mitt i universum med hela vintergatan vid mina fötter. Runt om mig ser jag stjärnor överallt och galaxen lyser i ett starkt gyllene sken. Där jag står mitt i det otroliga rymdlandskapet så känner jag stor förundran: det är nu jag ska använda mig av alla nycklar och kunskap som givits mig, får jag till mig. Det är nu jag förväntas veta hur jag skapar med de stora skaparenergierna. Det är inte direkt rädsla jag känner inför insikten, snarare blir jag överväldigad. För med uppgiften kommer stort ansvar. På den här nivån måste man ta ansvar för sina handlingar och tankar, väl medveten om att allt man skapar börjar med en tanke. Var försiktig med det du önskar för det du önskar ska du få, är ett begrepp som blir verklighet på detta plan. Så därför är det viktigt att endast hålla de högsta tankarna om sig själv och sin omvärld.

Så här i slutet av året går förlöparna in i den nya eran först. Vi axlar våra roller, de roller vi tackat ja till innan vi gick ned på jorden, och inom oss så vet vi vad vi måste göra, inom oss hör vi vårt kall skalla. Det rör sig som en rungande kraft inom oss, som en jättevåg skjutsar den oss fram och det finns inte längre någon återvändo. Vi måste nu göra vad vi är menade att göra. Här, just denna månad, så är det ännu otroligt många skiften som ska ske och därför är det viktigt att vi ljusarbetare både håller ihop och positionerar oss.

Det jag ser inför månaden är dock inte verkligheten för alla. I denna tid finns det en uppsjö av verkligheter såväl som möjligheter och det är vi som väljer vad det är vi vill uppleva. Men vad andra föreställer sig kan jag inte se där jag befinner mig i Vintergatan, mitt bland alla enorma krafter som är i verket. Den gamla världen hörs inte ens längre som ett brus i fjärran mer. Här är allt tyst, som om jag befinner mig i ett isolerat rum och den gamla världen befinner sig långt, långt, långt där nere. Så långt ned att jag inte ens kan se den. Det är inte viktigt för mig vad de andra upplever, det viktiga här och nu är att jag gör det jag ska göra: hålla frekvensen för den nya tiden så att högre energier kan komma ned. Denna månad kommer jag och många med mig släppa många aspekter av självet som inte längre är nödvändiga, mycket bagage och gamla energier. Allt bråte ska skifta bort och transmuteras till högre visdom, kärlek och ljus. Jag hör till och med trumpeter spela, det är änglarna som nu befinner sig runt om jorden och spelar den fanfar som vi så länge väntat på. Det är så oerhört mycket aktivitet på jorden just nu och det är som om hela galaxen har sin uppmärksamhet på jorden i detta skede.

I den takt som nya aspekter integreras inom oss tillgodogör vi oss också ny eller bortglömd kunskap. Detta har pågått genom hela året och kommer att fortsätta att ske även denna månad. Allt går så fort nu och allt är så komprimerat. När vi blickar tillbaka på december 2020 kanske det kommer att kännas som att endast denna månad var lika innehållsrikt som ett år. Det kommer att vara stark galaktisk nävaro genom hela december och kontakten med våra team kommer att förstärkas. Men det är viktigt att inte låta olika distraktioner och störande energier dra ned oss i denna tid, vi bör röra oss medvetet bort från det som känns tungt och jobbigt och dra oss undan om endast för fem minuter för att rensa huvudet och balansera oss själva. Det är så viktigt just nu att vi står stadiga i vårt eget ljus, att vi verkligen är de ljuspelare som vi är kallade att vara. Här och nu behöver vi alla lysa som de stjärnor vi är. Tillsammans skapar vi det nätverk av ljus som tänds upp över hela världen och bistår jorden och mänskligheten i dess uppstigning. Och vi är alla kallade till uppgiften. Nu.

Hur allting startade

Magdalena Kay • Energierna för Januari • Photography: Magdalena Kay


Året är 2020. I stort sett hela världen har varit nedstängd större delen av året och i spåret av den storskaliga pandemin så har ingenting riktigt varit sig likt. Ekonomin har sjunkit i botten, det har varit stora restriktioner på resor, nöjen och andra former av socialt liv och de flesta möten har skett via Zoom och Teams.

För min och Åsas del har det därmed inneburit desto fler resor i det inre och vi har ägnat större delen av året till att meditera – på distans. Åsa har befunnit sig söder om Stockholm och jag har befunnit mig på den västra sidan medan vi begett oss på eteriska resor, besökt svunna platser och mött uppstigna mästare och andra högt utvecklade guider. Under året har vi genomgått många aktiveringar, initieringar och skiften som vi nu gärna vill dela med oss av.

Både jag och Åsa har befunnit oss på den andliga vägen i många år, även om jag själv inte har arbetat lika mycket inom det andliga så som Åsa har gjort. Men jag har så långt tillbaka som jag kan återblicka haft kontakt med uppstigna mästare, ärkeänglar och högt utvecklade ljusvarelser, vilka har undervisat mig och stöttat på min väg. Visionen som jag och Åsa delar är att en sådan kontakt ska vara möjlig för alla. Därmed har vi slagit oss samman för att samverka i detta och vår första healing cirkel; Tempelresor har vi utformat med strävan att deltagarna ska få ta del av liknade processer och möten som vi själva har gjort genom året.

Det är med stor glädje som vi nu öppnar upp dörrarna för denna healing cirkel som startar redan 21 januari, 2021.