H E A L I N G C I R K E L

– Wisdom from Beyond –

M A G D A L E N A ‘ K A Y

Ledare: Magdalena Kay
Plats: Hälsans hus, Mellanrummet. 
Fjällgatan 23 b, Stockholm.
Tid: Söndagar 18:00-20:00
Kostnad: 1333 kr.

Healingcirkeln är fullbokad!

Söndagen 25 september slår dörrarna upp för höstens healing cirkel: Wisdom from Beyond. Vid tre tillfällen kommer vi att mötas i underbart transformerande och helande energier samt ta emot kanaliserade budskap från uppstigna mästare. De energier som vi kommer att samverka med denna gång är: Hilarion, Lady Venus och Elohim.

Det kommer att bli en liten grupp deltagare så att alla får en så individuell upplevelse som möjligt. Varje tillfälle kommer att innefatta en kortare introduktion följt av guidad meditation, aktiveringar, energiöverföringar, healing samt en kraftfull och stämningsfull blomceremoni då vi manifesterar våra önskningar.

Söndagar: 25 september, 9 oktober och 20 november.


WISDOM FROM BEYOND – Upplägg

1. Hilarion – Kristallstaden
Söndag 25 september, kl 18:00-20:00
Kristallstaden är en plats dit många av oss beger sig om nätterna för att skolas eller förberedas inför det vi är här för att göra på jorden. Där vistas många uppstigna mästare och ljusvarelser för att bistå oss människor i våra uppdrag. Denna kväll möter vi Hilarion som hjälper oss att gå djupare in i våra roller som Mästare här på jorden.

2. Lady Venus – Venus
Söndag 9 oktober, kl 18:00-20:00
Precis som Kristallstaden så är även Venus en läroplats för högre visdom. Venusianerna har under mycket lång tid tjänat människorna i vår andliga uppstigning. Tillsammans med Lady Venus kommer vi att få ta emot kraftfulla aktiveringar som hjälper oss att höja våra frekvenser och skifta in i ett högre medvetande.

3. Elohim – The Universe
Söndag 20 november, kl 18:00-20:00
Vi möter Elohim, de gudomliga skaparkrafterna som håller vårt Universum i ständig rörelse. Förenade med den högsta källan så kommer vi i kontakt med vår högsta potential och gudomliga kreativitet som vi inte enbart uppmanas att använda oss av utan också bemästra.


Varmt välkommen!